link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Lijst van overledenen

gepubliceerd: woensdag, 31 oktober 2018

In Dankbare Herinnering

Zoals gebruike­lijk rond Aller­hei­ligen (1 no­vem­ber) en Aller­zie­len (2 no­vem­ber) publiceren we een lijst van pa­ro­chi­anen die het afgelopen jaar zijn overle­den.

H. Maria Pre­sen­ta­tie, Asten

31 ok­to­ber 2017 Nel Leen­ders- Vlemmix 85 jaar
1 no­vem­ber 2017 Mia Eijsbouts 87 jaar
4 no­vem­ber 2017 Ad van der Schoot 88 jaar
13 no­vem­ber 2017 Cor van der Pol 82 jaar
17 no­vem­ber 2017 Kee Verberne- Mutsers 89 jaar
24 no­vem­ber 2017 Gerard Philipsen 86 jaar
1 de­cem­ber 2017 Iet Swinkels- Slee­gers 85 jaar
5 de­cem­ber 2017 José Bevers- Hoefnagels 61 jaar
5 de­cem­ber 2017 Marietje Snoeijen- Rijn­ders 94 jaar
11 de­cem­ber 2017 Mien van Ruijven- Kanters 80 jaar
25 de­cem­ber 2017 Martien Arts 90 jaar
26 de­cem­ber 2017 Frans Mennen 58 jaar
31 de­cem­ber 2017 Paul Hoeder­van­gers 57 jaar
5 januari 2018 Anna van Heugten- van den Eijn­den 93 jaar
10 januari 2018 Jan Boere­kamps 78 jaar
21 januari 2018 Fien Berkers- Geboers 89 jaar
28 januari 2018 Mia Beeker- Aarts 84 jaar
2 februari 2018 Peter Knapen 59 jaar
6 februari 2018 Tonny Berkvens- Vogels 68 jaar
7 februari 2018 Koosje van der Loo- Tilborghs 86 jaar
14 februari 2018 Mieke van Gogh- van Baar 71 jaar
16 februari 2018 Lena Leijten- van Lierop 88 jaar
22 februari 2018 Piet van Eijk 76 jaar
25 februari 2018 Henk Swinkels 84 jaar
27 februari 2018 Piet van Helmond 77 jaar
1 maart 2018 Dien Hoebergen- Veugen 92 jaar
3 maart 2018 Herman van der Zanden 75 jaar
12 maart 2018 Leo van Kessel 84 jaar
14 maart 2018 Fried Meeuws 87 jaar
16 maart 2018 Johanna Driessen- van Dijk 64 jaar
20 maart 2018 Anna Janssen 86 jaar
26 maart 2018 Koos Koppens- van Eijk 90 jaar
10 april 2018 Jan van den Eijn­den 83 jaar
12 april 2018 Marijke van den Eijn­den- Peeters 70 jaar
13 april 2018 Nellie van Eijk- Berkers 85 jaar
14 april 2018 Ria van der Schoot- Mennen 89 jaar
19 april 2018 Sophie van den Eijn­den- Franssen 80 jaar
20 april 2018 Martien Aarts 68 jaar
29 april 2018 Dory Koolen 90 jaar
3 mei 2018 Jan Gorissen 82 jaar
3 mei 2018 Louis Coolen 73 jaar
3 mei 2018 Anneke Thielen- van Deursen 86 jaar
7 mei 2018 Tini de Beer- Kelders 85 jaar
17 mei 2018 Mien Aarts- Munsters 83 jaar
18 mei 2018 Wim Claessens 91 jaar
30 mei 2018 Anneke van der Zand- Verdonschot 95 jaar
20 juni 2018 Diny van Bussel- Claassen 80 jaar
21 juni 2018 Janus Vinken 94 jaar
28 juni 2018 Ricus van Hugten 87 jaar
6 juli 2018 Annemie van Hout-van de Burgt 69 jaar
10 juli 2018 Toos Marijnissen 83 jaar
11 juli 2018 Ad Meulen­dijks 84 jaar
20 juli 2018 Wim Feijen 65 jaar
26 juli 2018 Miet van Lierop-van den Bogaard 90 jaar
22 au­gus­tus 2018 Cor van Bussel 85 jaar
7 sep­tem­ber 2018 Toos Berkers- Aarts 92 jaar
10 sep­tem­ber 2018 Arian Verleisdonk 81 jaar
15 sep­tem­ber 2018 Mieke Claassen- van Tilburg 86 jaar
17 sep­tem­ber 2018 Maria Verberne- Lintermans 77 jaar
1 ok­to­ber 2018 Jos Imandt 60 jaar

H. Antonius van Padua, Heus­den

17 maart 2018 Driek Koolen 95 jaar
30 april 2018 Drieka Joosten- Janssen 91 jaar
24 juli 2018 Piet Verstappen 75 jaar
20 au­gus­tus 2018 Pastoor Tonnie van Steen 101 jaar
12 sep­tem­ber 2018 Fien van de Laar- Koppens 96 jaar

O.L.V. Preasen­ta­tie, Ommel

11 no­vem­ber 2017 Jan Joosten 94 jaar
6 de­cem­ber 2017 Ria Ploum- Vogels 79 jaar
21 de­cem­ber 2017 Jo van den Eijn­den- Swinkels 83 jaar
5 maart 2018 Jan van Lieshout 66 jaar
24 maart 2018 Pater Martien van Ooij s.c.j. (overle­den in Jakarta, Indonesië) 82 jaar
5 april 2018 Drica van de Vorst- Leen­ders 91 jaar
9 juni 2018 Koos van de Mortel- Berkers 71 jaar
25 juni 2018 Bert van Bussel 78 jaar
26 juli 2018 Janus Loomans 86 jaar
20 au­gus­tus 2018 Nella van den Einden- Schepers 86 jaar

H. Naam Jezus, Lierop

5 januari 2018 An Hesius- van Rixtel 85 jaar
9 januari 2018 Gerard Hurkmans 86 jaar
6 maart 2018 Piet Cox 82 jaar
12 april 2018 Jo Kuijpers 90 jaar
15 april 2018 Frans van der Velden 69 jaar
4 mei 2018 Toon van de Ven 86 jaar
26 juni 2018 Thea Cortooms-Aarts 91 jaar
21 juli 2018 Wim van de Wijn­boom 93 jaar
24 juli 2018 Jan van Gestel 86 jaar
3 sep­tem­ber 2018 Franka Beijers- Roefs 62 jaar
9 sep­tem­ber 2018 Harrie van den Eijn­den 90 jaar

H. Lambertus, Someren

17 ok­to­ber 2017 Piet van Dongen 87 jaar
21 no­vem­ber 2017 Ria Verhees- Donkers 85 jaar
1 de­cem­ber 2017 Ton van der Loo 63 jaar
16 de­cem­ber 2017 Twan Lammers 89 jaar
25 de­cem­ber 2017 Lies Verhees- Vossen 86 jaar
25 de­cem­ber 2017 Miet Bernards- van Sant­voort 95 jaar
5 januari 2018 Jo Zegveld- van der Vleuten 93 jaar
16 januari 2018 Petra Sonnemans- van Tilburg 74 jaar
17 januari 2018 Harrie van Mierlo 77 jaar
20 januari 2018 Leo Bakens 80 jaar
21 januari 2018 Martien Mertens 73 jaar
27 januari 2018 Wies Bernarts- van de Mortel 90 jaar
9 februari 2018 Anna Hurkmans- Manders 89 jaar
13 februari 2018 Paul de Jong 82 jaar
13 februari 2018 Jan Swinkels 89 jaar
25 februari 2018 Harrie van de Moos­dijk 82 jaar
11 maart 2018 Annie van den Boomen- van Poppel 85 jaar
23 maart 2018 Leen Meeuws- Martens 87 jaar
29 maart 2018 Riky van Kollen­burg- Bruijstens 66 jaar
5 april 2018 Riek Velings- van de Voort 84 jaar
24 april 2018 Nelly van der Velden- Rooijmans 96 jaar
4 mei 2018 Harry van Asten 86 jaar
10 mei 2018 Thieu Donkers 83 jaar
4 juni 2018 Jacqueline Raijmakers- Berkvens 56 jaar
29 juni 2018 Maria van Vlerken-Steeghs 90 jaar
30 juni 2018 Bertha Schoenmakers 101 jaar
2 au­gus­tus 2018 Herman van Kollen­burg 70 jaar
3 au­gus­tus 2018 Toos Bombeeck-van Asten 90 jaar
3 sep­tem­ber 2018 Lies van de Moos­dijk- Smits 82 jaar
6 sep­tem­ber 2018 Dulf Schenke­laars 90 jaar
14 sep­tem­ber 2018 Nelly van Bragt- Vervoordeldonk 90 jaar
17 sep­tem­ber 2018 Miet Welten- van de Laar 88 jaar

O.L.V. ten He­mel­op­ne­ming, Someren-Eind

12 de­cem­ber 2017 Annie Haazen- van Leuken 92 jaar
18 januari 2018 Cor Verhees- Kuijpers 96 jaar
17 februari 2018 Lies van Bogget- Ghielen 86 jaar
27 februari 2018 Mia Bukkems- Kuepers 81 jaar

In Dankbare HerinneringParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose