link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Klokgelui

gepubliceerd: woensdag, 3 oktober 2018
foto: DirkVE
Klokgelui

Sinds 1 juli 2018 zijn er op zater­dag­avond geen reguliere vie­rin­gen meer in de paro­chie­kerk van Asten. Toch lui­den de klokken nog altijd voluit rond 18.00 uur. Dit klinkt prach­tig, maar kan bij som­mi­gen nog tot ver­war­ring lei­den. De reden van al dat gebeier aan het begin van de zater­dag­avond is het inlui­den van de zon­dag.

Nog meer gebeier

Hoewel inmiddels ongeveer de helft van de bewoners van het Paters­kloos­ter is verhuisd naar Tete­ringen zijn er nog voldoende vitale paters in Asten om de dage­lijkse Eucha­ris­tie­vie­ringen in de klooster­ka­pel te vieren. Deze zijn op zater­dag, zon­dag en eerste vrij­dag van de maand om 10.00 uur en op overige door­de­weekse dagen om 17.00 uur. Dit laatste is nieuw, want de door­de­weekse vie­rin­gen zijn onlangs een half uur ver­vroegd. Houdt u hier reke­ning mee!

De ver­an­de­ring van tijdstip brengt ook een ver­an­de­ring van klokgelui met zich mee. De klokken van de paro­chie­kerk lui­den op don­der­dag om 16.30 uur voor de H.Mis bij de zusters, en de klok van de paters­ka­pel luidt zo’n 10 minuten voor aan­vang van de vie­ring bij de paters, rond 16.50 uur. Op don­der­dag is dit ongeveer tege­lijk met het klokje van de zusters Fran­cis­ca­nessen... maar die combinatie past prima bij klokken­dorp Asten!


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose