link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Zo bid je de Rozenkrans

Gratis download voor parochies

gepubliceerd: maandag, 1 oktober 2018
Zo bid je de Rozenkrans

Elk jaar op 7 ok­to­ber viert de Rooms-katho­lie­ke Kerk de Ge­dach­te­nis Heilige Maagd Maria van de Rozen­krans. Daaromheen is de hele maand ok­to­ber uitgegroeid tot Rozen­krans­maand. Voor wie er niet ver­trouwd mee is, kan de Rozen­krans een hele puzzel lijken. Daarom maakte katho­liek­le­ven.nl een info­gra­phic, waarop de hele Rozen­krans is afge­beeld met de volle­dige gebeds­tek­sten.

De Rozen­krans is ontstaan in kloosters, waar elke week alle 150 Psalmen wer­den gebe­den. Voor leken­broe­ders of -zusters ver­ving men de Psalmen door het bid­den van 150 maal het Onze Vader. In de mid­del­eeuwen werd dit steeds vaker het Wees­ge­groet.

Leven van Jezus

Gelei­de­lijk aan verbond men dit gebed met de over­we­ging van momenten uit het leven van Jezus. Dit zijn de ‘Geheimen’ van de Rozen­krans. Vijf Blijde Geheimen hebben te maken met de geboorte van Jezus. Vijf Droevige Geheimen gaan over het lij­den en sterven van Jezus. Vijf Glorie­volle Geheimen staan stil bij de ver­rij­ze­nis van Jezus. Vijf Geheimen van het Licht hebben te maken met het open­baar leven van Jezus.

Deze twin­tig geheimen omvatten het hele leven van Jezus. Daarom wordt de rozen­krans ook wel een ‘samen­vat­ting van heel het Evan­ge­lie’ genoemd.

Gratis download

‘Zo bid je de rozen­krans’ is een gratis download. Rooms-katho­lie­ke pa­ro­chies mogen de inhoud zon­der voor­af­gaande toestem­ming vermenig­vul­digen en overnemen in hun eigen pa­ro­chie-uitgaven onder vermel­ding van het copyright (Copyright 2018: Lidy de Koning – Illustrations / katho­liek­le­ven.nl).

Online Rozen­krans

Ook is er op in­ter­net een online Rozen­krans van Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren waar­mee de gebruiker auto­ma­tisch de juiste Geheimen en de volgorde van gebe­den krijgt voorgescho­teld:


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose