link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Wedstrijd: Schrijf een nieuwe tekst voor een eeuwenoud kerstlied

gepubliceerd: dinsdag, 25 september 2018

In Oos­ten­rijk loopt ie­der­een zich warm voor de her­den­king van het 200-jarig bestaan van het kerst­lied bij uitstek: Stille nacht, heilige nacht. Het lied is gemaakt door hulp­pas­toor Mohr en componist Gruber en oor­spron­ke­lijk bedoeld om na de nachtmis bij de kerst­stal te zingen – met gitaar­be­ge­lei­ding. De stad Salz­burg bewaart die traditie nog steeds; het lied klinkt daar elk jaar voor het eerst op kerst­avond.

In dit her­den­kings­jaar schrijven KRO-NCRV Zin in Weekend en Museum Catha­rij­neconvent een wedstrijd uit: Schrijf een nieuwe kerst­tekst op de melodie van Stille nacht, heilige nacht (maximaal drie coupletten). En wie weet zingt heel Neder­land tij­dens Kerst 2018 jouw nieuwe tekst!

De jury

De inzen­dingen wor­den be­oor­deeld door een des­kun­dige jury, die bestaat uit:

  • Wilfred Kemp, presentator KRO-NCRV, voor­zit­ter
  • Tanja Kootte, conservator Museum Catha­rij­neconvent
  • Hanna Rijken, theoloog en musicus
  • Kalien Blon­den, pro­gram­mamaker KRO-NCRV
  • Stef Bos, tekst­schrij­ver en zan­ger

Prijsuit­rei­king

De prijsuit­rei­king is op zon­dag 9 de­cem­ber in de live radio uitzen­ding van Zin in Weekend (Radio 5, 18.00-19.00 uur) in Museum Catha­rij­neconvent in Utrecht. De win­naar ont­vangt een oor­konde en een bedrag van € 250. De winnende tekst wordt ten gehore gebracht.

Aanmel­den

Stuur je tekst voor 31 ok­to­ber 2018 naar zinin­week­end@kro-ncrv.nl en vergeet niet je per­soons­ge­ge­vens en geboortedatum te vermel­den.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose