link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geslaagde vrijwilligersmiddag Asten

Vele vrijwilligers gehuldigd

gepubliceerd: zondag, 23 september 2018

Op zon­dag 23 sep­tem­ber vond de jaar­lijkse vrij­wil­li­gers­mid­dag plaats in Asten. Na een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring in de Maria Pre­sen­ta­tie­kerk was er een uit­ge­breide en gezellige maal­tijd ver­zorgd door Angela in Ge­meen­schapshuis “De Klepel”.

Tijdens de Heilige Mis wer­den door pastoor Pieter Scheepers diverse vrij­wil­li­gers gehul­digd voor ja­ren­lan­ge inzet voor de geloofs­ge­meen­schap:

  • 12½ jaar: Toon Martens; Nol van der Loop; Marian Kerkers-Berkers en Wim Smits.
  • 25 jaar: Mea van Oosterhout; Rieky Thomassen-van Berlo en Harrie Muijsen­berg.
  • 40 jaar: Mia Hurkmans-Smits en Tiny van de Burgt-Koppens.
  • 50 jaar: Leo van Bussel.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose