link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Maria, haar plaats in ons geloof

Maandag 1 oktober - 13.30 uur - ís-Hertogenbosch

gepubliceerd: woensdag, 19 september 2018
foto: Wim Koopman
Hoofdspreker Mgr. Jan Hendriks
Hoofdspreker Mgr. Jan Hendriks

Maan­dag 1 ok­to­ber 2018 or­ga­ni­seert Bisdom ’s-Hertogen­bosch ter in­spi­ra­tie van alle pa­ro­chies een mid­dag­bij­een­komst rond Maria. Hoofd­spre­ker is Mgr. Jan Hendriks, hulp­bis­schop van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam met een bij­zon­dere devotie tot Maria.

De bij­een­komst wil een moment van be­zin­ning en (li­tur­gische) vor­ming zijn. We hopen dat u, samen met pa­ro­chi­anen, naar deze mid­dag komt. Het belooft een boeiende bij­een­komst te wor­den. Mgr. Jan Hendriks, wiens wapen­spreuk luidt: ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal’, zal een lezing ver­zorgen en ver­der zijn er een zestal workshops.

De bij­een­komst vindt plaats in het oplei­dingen­in­sti­tuut van het bisdom: het Sint-Jans­cen­trum, Papenhulst 4 te ’s-Hertogen­bosch op 200 meter afstand van de Sint-Jans­kathe­draal.

Pro­gram­ma

13.30 uur - ont­vangst
14.00 uur - lezing Mgr. Dr. J. Hendriks
14.35 uur - Workshop ronde I
15.20 uur - Workshop ronde II
16.00 uur - Naar de kapel
16.05 uur - Mariavesper
16.30 uur - einde

Workhops eerste ronde

 • Het Mariamissaal
  Pastoor Vincent Blom, bis­schop­pe­lijke gedele­geerde voor li­tur­gie bisdom van ’s-Hertogen­bosch
 • Bede­vaarten naar Maria
  E. Smeets, vica­ris voor li­tur­gie en kerk­mu­ziek van Bisdom Roermond
 • Maria in de kunst
  Freek van Genugten, mede­wer­ker com­mis­sie ker­ke­lijke kunst

Workshops tweede ronde

 • Maria in de Heilige Schrift
  Mgr. Jan Hendriks, hulp­bis­schop van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam
 • Maria-antifonen in het Getij­den­ge­bed
  E. Smeets, vica­ris voor li­tur­gie en kerk­mu­ziek van Bisdom Roermond
 • De kracht van een Maria­vie­ring
  Pastoor D. Hede­bouw van de pa­ro­chie Wonder­ba­re Moeder in Drunen

Info en aanmel­den

Aanmel­den kan tot uiter­lijk 25 sep­tem­ber. Vermeld s.v.p. naam- en adresge­ge­vens alsook aan welke workshops u wilt deelnemen zowel in de eerste als in de tweede ronde.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose