link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geliefde oud-pastoor Tonnie van Steen overleden

12 februari 1917 - 20 augustus 2018

gepubliceerd: dinsdag, 21 augustus 2018
foto: SIRIS
Geliefde oud-pastoor Tonnie van Steen overleden

Op de gezegende leef­tijd van 101 jaar is op 20 au­gus­tus 2018 in het Missiehuis te Tete­ringen overle­den de Heus­dense oud-pastoor Tonnie van Steen.

Levenswandel

Als schippers­kind verblijft hij enige jaren in een internaat in Den Briel. Daar ont­staat zijn verlangen om pries­ter-mis­sio­na­ris te wor­den. Na een lange voor­be­rei­ding wordt hij op 18 au­gus­tus 1946 tot pries­ter gewijd. Daarvoor heeft hij in 1945 dan nog een jaar in Horn gekuurd wegens TB. Op 18 de­cem­ber 1948 vertrekt hij naar Neder­lands Indië, waar hij werk­zaam is op Flores. Deze werk­zaam­he­den wor­den onderbroken door een erns­tige longoperatie in 1953, maar hij keert er in 1955 weer naar terug. Hij is er werk­zaam op het eiland Adonare, Lembata en Flores zelf, meestal als pa­ro­chie­pries­ter. Ondanks zijn broze ge­zond­heid is hij een ge­waar­deerde pastoor, die zorg draagt voor zijn mensen. Om plaats te maken voor de eigenlandse clerus neemt hij na 30 jaar afscheid.

Terug in Neder­land

In 1978 komt hij voor­goed terug naar Neder­land. Hij wordt in 1983 assis­tent in de Lambertus­paro­chie van Someren-Dorp. Vanaf 1986 zal hij 30 jaar lang pastoor zijn in Asten-Heus­den. Hij is dan de oudste pastoor in Neder­land. Als zijn ge­zond­heid om meer zorg vraagt verhuist hij in 2016 naar het Missiehuis in Tete­ringen. Toch gaat hij op 12 februari 2018 nog zijn 100ste ver­jaar­dag groots vieren in zijn pa­ro­chie. Dan blijkt dui­de­lijk hoe­zeer hij geliefd is bij zijn pa­ro­chi­anen. De laatste jaren brengt hij op zijn eigen wijze door in het Missiehuis, waar hij 72 jaar gele­den gewijd werd. De laatste weken valt hij regel­ma­tig en krijgt hij 24-uurs-ver­zor­ging en was het dui­de­lijk dat het einde naderde. Hij overlijdt in alle rust op maan­dag­mor­gen 20 au­gus­tus 2018.

Begrafenis op zater­dag

Bij de vie­ring van zijn 100e ver­jaar­dag en zijn afscheid van de Heus­dense pa­ro­chie beloofde hij: “Ik kom alleen hier terug om begraven te wor­den”. Aan deze belofte wordt voldaan met een afscheids­vie­ring in de Antonius kerk van Asten-Heus­den op zater­dag 25 au­gus­tus om 10.30 uur waarna hij begraven zal wor­den op het plaat­se­lijke kerkhof.

Gelegen­heid om afscheid te nemen op vrij­dag

Er is gelegen­heid om afscheid te nemen van de pastoor op vrij­dag­avond 24 au­gus­tus van 19.00 tot 21.00 uur in de kerk te Heus­den.

De loka­tieraad van Heus­den


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose