link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Regionale ziekenmiddag Ommel

Dinsdag 11 september - 14.00 uur - Ommel

gepubliceerd: maandag, 20 augustus 2018
Regionale ziekenmiddag Ommel

Al 32 jaar lang wordt er op de 2e dins­dag van sep­tem­ber de ‘Regionale zieken­mid­dag Ommel’ geor­ga­ni­seerd in de bede­vaart­kerk van ‘Onze Lieve Vrouw van Ommel, Troos­te­res in elke Nood’. Ook dit jaar wordt op dins­dag 11 sep­tem­ber 2018 deze bij­zon­dere mid­dag weer gehou­den voor mensen die steun zoeken bij Maria vanwege hun ziek­zijn, ouderdom of an­ders­zins.

Pro­gram­ma

14.00 uur - Eucha­ris­tie­vie­ring
14.50 uur - Koffie met speculaas
15.30 uur - Plech­tig Lof
16.00 uur - Einde van de mid­dag

Ziekenkaars

Tijdens de Heilige Mis zal de Regionale Ziekenkaars wor­den gezegend en ontstoken. Deze kaars kan gedurende het jaar op verzoek wor­den ontstoken. Hier­voor kunt u contact opnemen met kape­laan van Overbeek tel. 0493-691415. Wanneer u het ant­woord­ap­pa­raat krijgt: spreek dui­de­lijk in dat u de ‘ziekenkaars’ wilt laten bran­den en óók op welke dag.

Oproep voor vrij­wil­li­gers

Om deze mid­dag zo goed moge­lijk te kunnen or­ga­ni­se­ren, doen wij een beroep op uw mede­wer­king. Wilt u deze mid­dag tij­dig bekend maken zodat mensen zich op kunnen geven? Voor ons is het erg han­dig als u iemand als contact­persoon aan­wijst die het aantal gasten door kan geven en ook of er bege­lei­ders mee­ko­men.

Op deze mid­dag zijn voldoende helpers en verpleeg­kun­digen present. Echter, extra voor­zie­ningen, zoals kussens, een rol­stoel e.d., graag zelf mee­bren­gen.

Wij willen u verzoeken om op tijd aanwe­zig te zijn in de kerk, zodat wij ook daad­wer­ke­lijk om 14.00 uur kunnen beginnen met de eucha­ris­tie­vie­ring. Dit mede om te zorgen dat ie­der­een om 16.00 uur weer tij­dig kan wor­den op­ge­haald.

Opgave en in­for­ma­tie

Neem voor opgave en in­for­ma­tie z.s.m. en uiter­lijk tot 5 sep­tem­ber 2018 uit­slui­tend contact op:

Bij voor­baat dank voor uw mede­wer­king!

Wij hopen dat alle deel­ne­mers na afloop met voldoe­ning en ge­sterkt door Maria kunnen terugzien op een mooie mid­dag!

Werk­groep “Regionale zieken­mid­dag”
Kape­laan Harold van Overbeek en Pieternel van Horssen, voor­zit­ter


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose