link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Informatieavond Someren-Heide

gepubliceerd: woensdag, 4 juli 2018
foto: Google Streetview
Informatieavond Someren-Heide

Speciaal voor de pa­ro­chi­anen in Someren-Heide is er op maan­dag 9 juli 2018 om 20.00 uur in de ver­ga­der­zaal in De Bunt een in­for­ma­tie­avond. Samen met hen willen we in deze bij­een­komst even stil­staan bij de besluit­vor­ming aan­gaande de slui­ting van de St. Jozef­kerk en de ver­volgstappen die hieruit voort­vloei­en.

Zowel de loca­tieraad als het pa­ro­chie­bestuur horen graag hoe men het bericht van de slui­ting heeft ervaren. Ook zal met elkaar van gedachten wor­den gewisseld over invulling van de toe­koms­tige lokale organi­sa­tie van de pa­ro­chie­ge­meen­schap in Someren-Heide. Welke werk­groepen zijn van belang zowel gezien vanuit de pa­ro­chie als vanuit de dorps­ge­meen­schap.

Belang­stel­lende pa­ro­chi­anen zijn van harte welkom op maan­dag 9 juli 2018.

Tot dan!

Loca­tieraad Someren-Heide
Pa­ro­chie H. Fran­cis­cus


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose