link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Gebedsintentie van paus Franciscus

Priesters in hun pastorale zending

gepubliceerd: donderdag, 5 juli 2018

Maan­de­lijks publi­ceert paus Fran­cis­cus een video met een oproep aan alle gelo­vi­gen om die maand te bid­den voor een speciale gebeds­in­ten­tie van die maand. Juli 2018 is de intentie ‘Pries­ters in hun pas­to­rale zen­ding’.

De pries­ter van je pa­ro­chie staat altijd voor je klaar. Om voor te gaan in de mis, om op bezoek te gaan bij een zieke, om te praten met iemand die niemand heeft om naar hem te luis­te­ren en een hele­boel andere dingen. Maar hij is geen superman. Hij is iemand die zich ook, net als ie­der­een, soms een­zaam voelt. Op die momenten van een­zaam­heid kun je veel voor hem betekenen. Luister naar hem, bezoek hem, glimlach naar hem. Hij heeft het nodig.

“De vermoeid­heid van de pries­ters... Weet u hoe vaak ik daaraan denk? Pries­ters, met hun kwali­teiten en hun gebreken, werken op vele terreinen. Werk­zaam als ze zijn op zoveel actiefronten, kunnen ze niet bij de pakken blijven zitten na een teleur­stel­ling. Op die momenten is het goed dat zij ont­hou­den dat de mensen van hun her­ders hou­den, hen nodig hebben en hen ver­trouwen.

Laten we samen bid­den, zodat pries­ters die vermoeid zijn en in een­zaam­heid hun pas­to­raal werk ver­rich­ten, zich geholpen en getroost voelen door hun vriend­schap met de Heer en met hun broe­ders en zusters”.

 

Video­ka­naal

Meer video’s over de gebeds­in­ten­ties van de Paus


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose