link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Afscheidsconcert Heusdens Gemengd Koor

gepubliceerd: vrijdag, 29 juni 2018
foto: SIRIS
Afscheidsconcert Heusdens Gemengd Koor

Na 31 jaar heeft het Heus­dens Gemengd Koor besloten te stoppen. Op zater­dag 14 juli 2018 om 18.30 uur ver­zorgt het koor de zon­dags­vie­ring met aan­slui­tend een laatste concert in de St.-Antonius­kerk in Heus­den.

Be­gon­nen met veer­tien leden

Bij de oprich­ting in 1987 telde het koor veer­tien leden; twaalf dames en twee heren. De repe­ti­ties waren op don­der­dag­avond bij café De Sport en de dirigent was Wim Boere­kamp uit Deurne. Het eerste optre­den was op de zanik­avond in Heus­den waar het koor aan het einde van de avon­den de carnavalsschla­ger ten gehore bracht.

Al gauw groeide het aantal leden en werd er aan meer concerten deel­ge­no­men. Er werd gewisseld van dirigent. Na Wim Boere­kamp kwamen Ago Verdonschot, Cecil van de Kerkhof, Rob Barentsma en sinds 2001 Wim Hofstra.

Wijde omge­ving

Het Heus­dens Gemengd Koor was een graag gezien koor bij concerten van koren in de omge­ving, vanwege de uits­te­kende zangkwali­teit maar ook vanwege de gezellig­heid na afloop van het concert. Be­lang­rijke optre­dens waren o.a. het concours in Rotter­dam, Koren­dag in Venray en Hengelo, H. Mis in de O.L.V. Basiliek in Ton­ge­ren, uit­wis­se­ling met Gemengd Koor van Herent-België, een benefiet­con­cert in Diksmuide, een concert op het Sint Katelijne­plein, het Europarle­ment en daarna nog op de Grote Markt in Brussel en het Vier Maal Heus­den-concert in het ves­ting­stadje Heus­den.

Vele concerten

Het koor heeft ook drie jaar mee­ge­werkt met de Passion in Heus­den. Iedere jaar werd een lente- en winter­con­cert geor­ga­ni­seerd en twee of drie keer per jaar werd een mis ver­zorgd.

Gezellig­heid was een be­lang­rijk ele­ment en de koorle­den voel­den zich nauw betrokken met elkaar. Het ledenaantal liep echter sinds een paar jaar van 54 terug naar het hui­dige aantal van 34 doordat leden het koor ontvielen, maar ook door de stijgende leef­tijd. Er was geen goede balans meer van de ver­schil­lende stemmen. Nadat alle in­span­ningen om nieuwe leden te werven geen re­sul­taat oplever­den en het ledenaantal alleen nog maar zou afnemen, is besloten om het koor op te heffen.

Afscheids­con­cert

Wilt u nog één keer genieten van de zang van het Heus­dens Gemengd Koor dan bent u welkom op zater­dag 14 juli om 18.30 uur tij­dens de vie­ring in de kerk met aan­slui­tend een concert van de muziek, die het koor altijd graag ten gehore heeft gebracht.

Ie­der­een is welkom, speciaal de oud-leden van het Heus­dens Gemengd Koor.

De toegang is gratis.

 

(bron: Harrie van Horik / SIRIS)


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose