link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Video Processiepark Ommel

gepubliceerd: maandag, 4 juni 2018

De plannen van de ‘Werk­groep Renovatie Pro­ces­sie­park Ommel’ beginnen steeds concretere vormen aan te nemen. Tijdens de mei­vie­ringen is een nieuwe video, die de project­groep samen met Paul Stapel maakte, ver­toond.

De mei-actie voor het herstel van het Pro­ces­sie­park Ommel is een groot succes gewor­den. Niet alleen lieten 313 pelgrims hun naam en adresge­ge­vens achter omdat ze sympathie hebben voor en op de hoogte willen blijven van de plannen om het park weer helemaal bij de tijd te brengen, ook werd er maar liefst € 3504,05 via en­ve­lop­pen in de bussen achter in de kerk gestopt.

De Project­groep is erg blij met deze support. Het is bovendien een goed teken dat, aan de voor­avond van de periode waarin de fondsen­wer­ving wordt opgestart, Ommel & omge­ving zelf ook inzet en geld over heeft voor dit doel. De Project­groep dankt dan ook ie­der­een heel harte­lijk.

De video die de Project­groep samen met Paul Stapel maakte, kan hier (nogmaals) wor­den bekeken.

 


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose