link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Actie Kerkbalans van start

gepubliceerd: zondag, 3 juni 2018
Actie Kerkbalans van start

In het Afrikaanse land Tanzania begroeten mensen elkaar met de woor­den: “Het wordt licht wanneer jij komt”. Deze prach­tige groet ver­woordt wat kan gebeuren wanneer mensen elkaar ont­moe­ten: het wordt licht!

Onze Fran­cis­cus­paro­chie probeert zo’n plaats van ont­moe­ting te zijn. Het wordt licht wanneer kin­de­ren gedoopt wor­den of hun Communie doen. Het wordt licht wanneer bruidsparen elkaar stralend het jawoord geven. Maar ook wordt het een beetje lichter, wanneer zieken bezocht wor­den. Het ver­zacht de pijn en geeft houvast als op een goede manier afscheid geno­men kan wor­den van een over­le­de­ne. Zo wordt het licht, wanneer mensen elkaar ont­moe­ten, om hun levens­ver­haal te leggen in het Grote Verhaal dat ons met elkaar verbindt.

Wij willen graag zo’n plaats van ont­moe­ting blijven, maar daarvoor hebben wij uw onder­steu­ning nodig. De pa­ro­chie krijgt geen subsidie en de vaste kerk­gan­gers alleen kunnen de kerk niet in stand hou­den. Daarom wil ik u, als lid van de pa­ro­chie, om hulp vragen. Alleen wanneer vele sch­ou­ders de pa­ro­chie willen dragen, hebben we een toe­komst.

U kunt laten zien dat u hart heeft voor onze geloofs­ge­meen­schap met een bijdrage aan de actie Kerk­ba­lans! Kerk­ba­lans is een jaar­lijkse inzamelingsactie, uit­slui­tend bestemd voor de plaat­se­lijke kerk. Uw gift wordt onder andere gebruikt voor het pas­to­rale werk, waardoor de pa­ro­chie aan­dacht en zorg kan beste­den aan het lief en leed van mensen. Uw gift wordt met name ook gebruikt voor on­der­houd van de kerk­ge­bouwen.

Het wordt licht waar mensen iets met elkaar willen delen.

Met vrien­de­lijke groeten,

Pastoor Pieter Scheepers
Fran­cis­cus­paro­chie Asten-Someren

PS. Na­tuur­lijk kunt u uw bijdrage ook voldoen via een machti­ging bij uw bank en zo onze pa­ro­chie jaar­lijks fi­nan­ciëel blijven onder­steunen.

Lierop NL32 RABO 0128 8011 23
Someren-Dorp NL72 RABO 0148 0059 18
Someren-Noord NL14 RABO 0148 0093 87
Someren-Heide NL46 RABO 0148 1008 64
Someren-Eind NL14 RABO 0148 0094 84
Asten NL44 RABO 0163 6400 09
Heus­den NL62 RABO 0103 6041 54
Ommel NL23 RABO 0103 6064 08

 

Kerkbalans - Daar geef je voor


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose