link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Zoete Moeder terug op haar plek

gepubliceerd: zaterdag, 31 maart 2018

Het beeld van de Zoete Moeder van Den Bosch is een week lang weggeweest van haar plek in de Maria­ka­pel van de Sint-Jans­ka­the­draal te ’s-Hertogen­bosch. In de avond van Goede Vrij­dag is zij weer terugge­plaatst op haar ver­trouwde plek.

De Zoete Moeder is van 22 tot 30 maart van de Sint-Jans­kathe­draal weggeweest. Zij is naar een vooraanstaand res­tauratiea­telier in Maastricht waar zij vak­kun­dig en liefde­vol onder­zocht wordt. Dit is nodig om het beeld, dat zoveel betekent voor Bosschenaren, Braban­ders en alle andere bezoekers van de Sint Jan, voor de toe­komst te behou­den.

De res­tau­ra­tie is hard nodig. Er zijn zorgen over de toestand van het beeld. Bescha­digingen en loszittende verflagen moe­ten nodig wor­den her­steld. Bovendien moest er onder­zoek wor­den gedaan naar het beeld, met de nieuwste techno­lo­gi­sche moge­lijk­he­den.

Op Goede Vrij­dag, na de Kruis­weg, werd het Maria­beeld weer op haar plek terug­ge­zet en weer aangekleed met een man­tel. Dit alles werd nauwlettend gevolgd door een videocamera die de beel­den leverde aan Nieuwsuur en het NOS Jour­naal.

(foto­se­rie: Wim Koopman)

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose