link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Chrismamis

Woensdag 28 maart - 19.00 uur - Sint-Jan, Den Bosch

gepubliceerd: maandag, 26 maart 2018

‚ÄčIeder jaar wordt aan de voor­avond van Witte Donderdag in de Sint-Jans­kathedraal in ’s-Hertogen­bosch de Chrismamis gevierd. Tijdens deze Eucharistie­viering hernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften aan de bisschop. Ook wordt het chrisma gewijd en de zieken- en catechumenenolie gezegend.

foto: Wim Koopman
Chrismamis 2017
Klik op de foto voor een uitgebreide fotoserie

De Chrismamis is dit jaar op woensdag 28 maart om 19.00 uur. Het is hét moment in het jaar dat het hele bisdom samenkomt rondom de bisschop. Naast de priesters, diakens, pastoraal werkenden en pastoraal assistenten en alle religieuze gemeen­schappen in ons bisdom, zijn dan ook alle gelovigen van harte welkom om de Chrismamis mee te vieren.

De drie heilige oliën

De Rooms-Katholieke Kerk kent drie heilige oliën. In de voorchristelijke tijd werd olie gebruikt als geneesmiddel tegen in- en uitwendige ziekten, ter verfraaiing van het uiterlijk en als lichaamsverzorging voor sportmensen. In het oude Israël werden koningen, profeten en priesters met olie gezalfd. Zo kon olie in de riten van de godsdienst ook een symbolische waarde krijgen.

Bij de uitgebreide doop zijn er twee zalvingen: één als bescherming tegen allerlei boze krachten en invloeden (catechumenenolie) en één als zending, als taak (chrisma). Bij de ziekenzalving (ziekenolie) betekent het kracht, bemoediging, genezing. Bij de ambts­wijding van priester en bisschop (chrisma) betekent het een zending, een opdracht om genezend en zegenend rond te gaan. Het chrisma wordt door de bisschop ook gebruikt bij een altaar­wijding en een kerk­wijding. Het chrisma heeft altijd te maken met de Christus-gelijkenis van wie of wat gezalfd wordt. Het woord Christus betekent ‘gezalfde’ of ‘gezalfde van God’.

Wijding van het chrisma en zegening van de olie

De olie is op basis van zuivere olijfolie. Ze wordt per soort in grote kannen aangedragen door de diakens van het bisdom. Door het zegeningsgebed bestemt de bisschop een bepaalde olie voor een bepaalde handeling: ziekenzalving of zalving van doopleerlingen. De olie die voor het heilig Chrisma bestemd is, krijgt een aparte handeling. Ze wordt vermengd met balsem die geurig ruikt. Daar waar de heilige olie van de catechumenen en de zieken geen speciale geur verspreidt, daar geurt het heilig Chrisma zeer sterk. Het heilig Chrisma wordt ook niet bestemd door een zegeningsgebed maar door een wijdingsgebed.

Verspreiding over het bisdom

Na afloop van de Chrismamis, worden de heilige oliën uitgedeeld aan de verschillende parochies en instellingen. Dit gebeurt na afloop van de Chrismamis in de kathedraal.

De oliën worden in de parochies bewaard in kleine glazen kruikjes of in zilveren of tinnen ampullen die gemerkt zijn om de oliën te kunnen herkennen. Merktekens zijn: S.C of Chr of S.Chr. dat staat voor Chrisma of Sanctum Chrisma; O.C. of O.S. of Cat., dat staat voor Oleum Catechumenorum; of Oleum Salutis, O.I. of I of Inf. Dat staat voor Oleum Infirmorurn. (Zieken olie). Gewoonlijk worden de heilige oliën op een veilige en eervolle plaats bewaard in de kerk, de sacristie of de pastorie.

 

(bron: bisdomdenbosch.nl)Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose