link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Drie voorstellingen - De Passie Lierop

22-23-24 maart - Koepelkerk Lierop

gepubliceerd: dinsdag, 13 maart 2018
Drie voorstellingen - De Passie Lierop

Behalve The Passion in Heus­den en Am­ster­dam wordt de Passie ook in Lierop uitge­voerd. In 2016 was de eerste keer een doorslaand succes met twee maal 400 bezoekers. Dit jaar zijn zelfs drie uit­voe­ringen gepland en wel op don­der­dag 22, vrij­dag 23 en zater­dag 24 maart 2018.

Met 18 nieuw gearran­geerde nummers, waaraan de Passie­band en zan­gers al druk aan het repe­te­ren zijn en met een nieuw thema dat weer op een andere manier ingevuld zal wor­den dan vorige keer, zal er weer volop genoten kunnen wor­den bij de Passie Lierop 2018.

Pro­fes­sio­neel Licht en Geluid en een nieuwe podiuminvulling met verrassende ele­menten zullen het Passie­ver­haal een extra dimensie geven in onze prach­tige Koepel­kerk, die deze editie niet zo prop­vol inge­pland zal wor­den als in 2016. Dit is moge­lijk omdat er in plaats van twee, nu drie uit­voe­ringen zullen plaats­vin­den (op 22, 23 en 24 maart 2018).

De invulling van de ‘artiesten’ is voor deze nieuwe editie bijna helemaal nieuw. Alleen de rol van Jezus ‘Chris’tus zal weer door Chris van de Ven ingevuld gaan wor­den. Er werd niemand gevon­den die deze zware rol nu al aandurfde.

Rolver­de­ling

De nieuwe rolver­de­ling voor de 2018-editie is als volgt:

Jezus: Chris van de Ven
Maria: Marly Minten
Petrus: Stijn Hesius
Judas: Mari Maas
Pilatus: Willeke Snij­ders
Verteller: Sandra de Vreede

De band en de bac­king vocals bestaan uit de volgende namen:

Gitaar: Eric Maas, Didier Roumen en Peter Verberne
Toetsen: Frank van Gastel en Peter Maas
Drums/Percussie: Jan van Lieshout jr. en Arjen van Deursen
Blazers: Rene Maas en Geert Slegers
Backing vocals: Yvonne van Mullekom, Nannerl van Asten en Willeke Snij­ders

‘Muzikale’ onder­steu­ning door Jenne­mieke Snij­ders (arrange­menten en zang­be­ge­lei­ding) en Tom Renders (dans)

Als apos­te­len zullen aan deze editie meedoen:
John Sante­goeds, Mike Berkvens, Barbara Verberne, Saskia van Nuenen, Ineke Sante­goeds, Tom van Lieshout, Yvonne Neervens, Harriët Jacobs, Anke van de Nieuwenhof en Jan van Gastel.

Trailer

Meer in­for­ma­tie


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose