link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Passion Heusden

29 - 30 - 31 maart 20.30 uur

gepubliceerd: vrijdag, 9 maart 2018

Passion HeusdenOok dit jaar vormt de Heus­dense kerk weer het fan­tas­tische decor voor het bij­zon­dere verhaal van de laatste uren van Jezus. Een aan­grij­pend verhaal vol tegen­stel­lingen: liefde en haat, vreugde en verdriet, teleur­stel­ling en hoop, dood en leven.

De ‘Passion Heus­den’ heeft in de afgelopen jaren voor veel mensen een steeds diepere bete­ke­nis gekregen omdat de “Passion Heus­den” scherp afsteekt tegen de hui­dige tijdgeest. In tij­den van ver­wij­de­ring en polari­sa­tie is het verhaal van Jezus een verhaal van verbin­ding en naasten­liefde.

Het is het verhaal van een joodse jongeman die immens populair werd door zijn opvat­tingen over de ge­schrif­ten en over God: een God van liefde, ver­ge­ving en compassie. Ook het verhaal van naasten­liefde: oog hebben voor een ander en elkaar helpen waar moge­lijk, ongeacht rang of stand, ongeacht wie of wat je bent.

Zijn leven, sterven en opstan­ding is nog steeds een onuit­putte­lijke bron van in­spi­ra­tie en hoop.

U bent van harte welkom!

Details

datum: don­der­dag 29 maart (Witte Donder­dag)
vrij­dag 30 maart (Goede Vrij­dag)
zater­dag 31 maart (Paas­za­ter­dag)
tijd: 20.00 uur - kerk open
20.30 uur - aan­vang
locatie: H. Antonius van Padua­kerk
Vorstermans­plein 14
Heus­den
toegang: De kaartjes zijn verkrijg­baar à € 12,50 inclusief een kop koffie of thee
  • Heus­den: De Spar
  • Asten: Primera
web­si­te: www.passionheus­den.nl


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose