link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vastenaktie 2018

gepubliceerd: donderdag, 8 maart 2018
Vastenaktie 2018

De M.O.V.-groep (Missie, Ontwik­ke­ling en Vrede) vraagt dit jaar uw aandacht voor zes projecten die wij tijdens de jaar­lijkse Vastenaktie financieel willen ondersteunen; projecten die óók een lokale binding hebben met onze geloofs­gemeen­schappen.

Als pastores en leden van de M.O.V.-groep van de Francis­cus­pa­rochie bevelen wij deze projecten van harte bij u aan en zeggen u óók dank voor uw gulle gaven voor de Vasten­aktie 2017!

In totaal hebben wij vorig jaar € 15.707,36 mogen ont­van­gen. Het grootste gedeelte van dit bedrag: € 11.196,81 werd door de parochianen ingezameld. Daarnaast ontvingen wij € 500,- van de Caritas, € 3000,- van stichting ‘Een Aarde’ en € 1010,55 werd er opgehaald tijdens de Vastenmaaltijd.

Het eerste project dat wij hebben gefinancierd met een bedrag van € 5.900,- was het project van pater Xavier. Dit was bestemd voor de aanleg van een water-zuiverings­installatie en opslagtank voor het klein seminarie in Santhamangalam (India), de opleiding van de orde waartoe pater Xavier behoort. In het tweede project werd met het bedrag van € 955,- een pergola gerealiseerd in de tuin van het bejaardenhuis ‘Sint Martinus’ in Oradea (Roemenië). Voor het derde project hebben wij aan de stichting ‘Amazing Home’ € 3000,- mogen schenken om in Oeganda een nieuw regenwater-opvangsysteem te bouwen. Tot slot hebben wij met het mooie bedrag van € 5852,36 de bouw van een nieuwe basis­school door de zusters PRR in Ogembo (Kenia) kunnen ondersteunen. Namens alle goede doelen zeggen wij u nogmaals: hartelijk dank!!!

Pastoor Pieter Scheepers, pastor Jan Zwirs, kapelaan Harold van Overbeek en alle leden van de M.O.V.-groep binnen de Franciscus­parochie

Projecten 2018

1) Kleuter- en Basis­school in Kuthatupatti in Salem (India)

Vastenactie 2018 projectPater Xavier, - die verschillende jaren werkzaam is geweest in Someren, Someren-Eind en Someren-Heide, - is begin dit jaar teruggekeerd naar zijn vaderland: India. Hij is aldaar benoemd tot vice-provinciaal van zijn orde: ‘Heralds of Good News’ en moest daarom, - jammer genoeg, - zijn pastorale werkzaamheden binnen de Franciscus­parochie neerleggen. Als parochie zijn wij dankbaar voor zijn werkzaamheden en inzet, en wij willen met hem verbonden blijven door middel van een project van zijn orde te ondersteunen.

Er ligt een plan klaar om in het dorpje Kuthatupatti een kleuter- en basis­school te bouwen. Veel kinderen en jongeren leven in dit dorp in Zuid-India aan de onderkant van de samenleving: vaak zijn zij wees, leven in armoede en/of op straat. Daarbij behoren veel kinderen tot de laagste kaste: de dalits (de onaanraakbaren) en hebben daarom geen kansen op een beter bestaan. Hierdoor zijn vele kinderen gedoemd om zichzelf in leven te houden door kinderarbeid of belanden (noodgedwongen) in de criminaliteit.

De orde: ‘Heralds of Good News’ wil aan deze kinderen - er leven zo’n 5000 kinderen in dit gebied - een nieuwe toekomst bieden door ze onderwijs te bieden, opdat zij de kennis, waarden en normen ontvangen die ze nodig hebben. De realisatie van de kleuter- en basis­school in Kuthatupatti is een kostbaar project waarvan de kosten op € 42.653 worden beraamd. Toch willen wij als Vastenaktie een bijdrage leveren om dit mooie project een kans van slagen te geven. Doet u mee?

2) Toiletten voor de basis­school in Ogembo (Kenia)

Vastenactie 2018 projectReeds enkele jaren ondersteunen wij de bouw van een basis­school in Ogembo in Kenia. De Indonesische zusters PRR (Puteri Reinha Rosario) zijn daar werkzaam, welke wij hebben leren kennen door onze oud-pastoor Tonny van Steen s.v.d. die momenteel geniet van zijn welverdiende rust in het bejaardenoord van zijn orde in Teteringen. De zusters zijn in Ogembo reeds volop bezig met de bouw van hun school. Zij laten ons weten dat de lokalen voor de klassen 1 tot en met 3 klaar zijn. Momenteel worden er kinderen ingeschreven om les te gaan volgen.

De zusters zijn nu begonnen met de bouw van de lokalen voor de klassen 4 tot en met 8. Daarbij vragen zij onze steun voor sanitaire voorzieningen. Nu het eerste gedeelte van de bouw van de school klaar is, moeten er ook toiletten bij komen. De toiletten worden buiten het schoolgebouw geplaatst, zodat zij ook door de omgeving gebruikt kunnen worden. De kostenpost voor de realisatie van de toiletten wordt beraamd op € 13.000. Als Vastenaktie willen wij een gedeelte daarvan financieel ondersteunen.

3) Het opzetten van een micro-kredietfonds in Uganda door ‘Amazing Home’

Vorig jaar hebben wij als Vastenaktie de stichting ‘Amazing Home’ (vertaald: ‘Geweldig huis’) in Oeganda mogen ondersteunen met de realisatie van een regenwater-opvangsysteem bij hun nieuwe opvanghuis. Piet van Asten is vanuit Lierop een belangrijke kartrekker voor deze stichting en heeft reeds veel kunnen betekenen voor de kinderen die verstoken zijn van goede basiszorg zoals voedsel, huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs. Dat wordt vooral veroorzaakt door armoede en het verlies van ouders door HIV-aids. Wat de impact van ‘Amazing Home’ is, kunnen wij lezen in een dankbrief van Kenneth Mukwezi:

Vastenactie 2018 projectMijn naam is Kenneth, ik ben 27 jaar oud. Allereerst wil ik u hartelijk danken voor de hulp die ik vanuit Lierop heb mogen ontvangen. Ik ben geboren in een gezin van zes en ben de op een na jongste. Toen ik twee jaar was, stierven mijn beide ouders. Het leek alsof de wereld voor ons instortte. We werden verdeeld onder onze familieleden en ik werd toevertrouwd aan mijn grootmoeder. Ze deed haar uiterste best, maar het leven was moeilijk. Op de basis­school ging ik in de ochtend eerst altijd werken om wat centjes te verdienen. De middelbare school was 12 km lopen op blote voeten. Ik werd wel eens weggestuurd van school, omdat ik het schoolgeld niet kon betalen. Toen ik in de vierde klas weer eens thuis zat vanwege geldgebrek, is de leider van ‘Amazing Home’ mijn schoolgeld gaan betalen voor de resterende drie jaar. Ik voelde me herboren. Het was alsof Jezus zelf mij geholpen had. Na de middelbare school kreeg ik ook steun voor de universiteit (‘Makerere-universiteit’ in Kampala), waar ik nu mijn universitaire Bachelor opleiding in administratie met succes heb voltooid. Ik ben erg dankbaar voor de ondersteuning die ik heb mogen ontvangen in de afgelopen jaren en hoop in de toekomst in mijn eigen onderhoud te kunnen voorzien en anderen te helpen.”

De stichting ‘Amazing Home’ gelooft dat goed onderwijs de beste manier is om de jeugd een goede toekomst te bieden. Deze strategie vereist wel ondersteuning over meerdere jaren, maar de uiteindelijke voordelen zijn groot. Daarom moedigen zij ook de mensen in de plaatselijke kerk aan om hun opvanghuis te ondersteunen. Zij zijn ervan overtuigd dat de betrokkenheid van de lokale bevolking de beste manier is om de problemen binnen hun gemeen­schap op te lossen.

Ook heeft ‘Amazing Home’ plannen voor de toekomst waar wij als Vastenaktie ons steentje aan willen bijdragen. De meeste kinderen die niet naar school gaan, doen dat vanwege de armoede thuis. Daarom is er binnen de lokale kerk een vrouwen­groep opgericht die bijeenkomsten organiseert om zakelijke en persoonlijke ontwik­ke­lingen te bevorderen. Om deze bijeenkomsten handen en voeten te geven wil men dit jaar beginnen met het opzetten van een klein, roterend fonds (micro-kredietfonds) waar vrouwen geld kunnen lenen tegen een minimale rente. Met dat geld kunnen een aantal kleine bedrijfjes worden opgestart en met de inkomsten daarvan kunnen de moeders hun kinderen naar school laten gaan. Laat wij dit mooie project een kans geven en meehelpen om nieuwe ‘plekken van hoop’ te creëren!

4) Nieuwe toiletten in Misuku (Malawi)

Vastenactie 2018 projectAnny Donjacour-van Heugten uit Ommel, - de nieuwe secretaris van onze MOV-groep in de Franciscus-parochie, - vraagt haar aandacht voor de stichting ‘Misuku-Malawi’ waar zij lid van is. Malawi ligt in Zuidoost Afrika en is het zesde armste land van de wereld. Het inkomen per hoofd is slechts 1,13 dollar per dag. De stichting ‘Misuku-Malawi’ investeert in het noorden van Malawi in onderwijs. In Misuku heeft de stichting een paar klaslokalen aangebouwd bij een middelbare school en deze ook van een inrichting voorzien. Daarbij zijn er op dit schoolgebouw zonnepanelen aangelegd om in elektriciteit te kunnen voorzien. Vervolgens is er een hostel gebouwd waar meisjes, - die ver van school wonen, - de doordeweekse dagen mogen over­nachten.

Nu is er aan de Vastenaktie gevraagd om een financiële bijdrage voor de bouw van toiletten. Deze worden gebruikt door het hostel, de school en het aangrenzende kantoorgebouwtje. Ieder toiletblok kost ongeveer € 900,-. Een blok is een apart gebouwtje waarin twee ruimtes zijn met ieder een wc-pot. Momenteel heeft de stichting het geld voor één gebouwtje, waarvan de bouw reeds is gestart. (Zie de foto.) Helpt u mee om óók een tweede toiletblok te realiseren? Voor meer informatie kunt u de website: www.misuku-malawi.nl bezoeken.

5) Nieuw meubilair voor de school in Itauna (Brazilië)

Een kort, maar ‘krachtig’ project is bij de Vastenaktie neergelegd door pater Jo van de Laar, lid van de paters van de heilige Geest (CSSp). Afkomstig uit Someren-Eind werkt pater van de Laar reeds tientallen jaren in Brazilië, onder meer in het stadje Itauna ten noordwesten van Rio de Janeiro. Op dit moment is hij bezig om twee nieuwe schoollokalen te bouwen en zo de extra aanmeldingen van kinderen goed op te vangen. Voor de inrichting van deze lokalen zou hij graag stoeltjes en tafeltjes aanschaffen van een goede kwaliteit, zodat deze nog vele jaren mee kunnen. Pater van de Laar zou geweldig geholpen zijn met een donatie van € 600,- om het schoolmeubilair aan te schaffen.

6) Nieuwe meterkast en veilige elektrische bekabeling voor het bejaardenhuis Sint Martinus in Oradea (Roemenië)

Vastenactie 2018 projectReeds enkele jaren ondersteunt de Vastenaktie de stichting ‘Caritas Catholica Oradea’ in Noordwest Roemenië. Kapelaan Harold van Overbeek is regelmatig in Roemenië op bezoek geweest en heeft aldaar gemerkt hoe groot de sociale nood is in een land dat enerzijds ‘officieel’ tot de Europese Gemeen­schap behoort, maar waar anderzijds grote sociale zorgen zijn.

Veel mensen vallen nog steeds tussen wal en schip. Het bejaardenhuis Sint Martinus in Oradea werd in 1995 geopend en was het eerste verzorgingstehuis in Noordwest Roemenië na de val van het communisme. Momenteel heeft het Sint Martinushuis 36 bewoners, waarvan de meesten intensieve verpleging nodig hebben.

In de afgelopen tien jaar is de behoefte aan elektriciteit in het verpleeghuis behoorlijk gestegen dankzij de toename van elektrische apparatuur: veel bewoners hebben een televisietje, radio of een elektrisch verwarmingssysteem op hun kamer. Het elektriciteitssysteem in de hoofdmeterkast is hierdoor overbelast geraakt en daardoor ook onveilig!

Daarom moet de oude stoppenkast worden gemoderniseerd tot een nieuwe en veilige meterkast. Daarbij komt ook de eis van de brandveiligheidsadviseur dat de lift in het gebouw wordt aangesloten op een individuele en veilige stroomkabel, los van het hoofdnetwerk. Dit om ervoor te zorgen dat, - in geval van een lichte brand, - de bedlegerige patiënten op de eerste etage gered kunnen worden door de lift.

De kosten voor de modernisering van de stoppenkast en de aanleg van een veilige stroomkabel voor de lift worden geraamd op € 970 euro. Als Vastenaktie willen wij graag een bijdrage geven aan een project dat ‘mensenlevens’ kan redden!

Uw bijdrage

Wanneer u een bijdrage wilt geven aan de Vastenaktie 2018 kunt u dat doen op rekeningnummer:

NL13 RABO 0327 4941 31
t.n.v. Franciscus­parochie Asten-Someren inzake MOV, Vastenaktie 2018

Ook kunt u voor uw bijdrage het bekende vastenzakje gebruiken. Binnen de Franciscus­parochie kunt u de zakjes op de volgende punten afgeven:

  • Someren-dorp: in de kerk of bij ‘Tabaks en gemakswinkel A. Meeuws’, Kerkstraat 18
  • Someren-Heide: in de kerk of in de buurtwinkel ‘de SHop’
  • Someren-Eind: tijdens de zaterdag­avondmis in de ‘Einder’ of in de brievenbus van de pastorie, Nieuwendijk 37
  • Asten: in de kerk of in de brievenbus van de pastorie, Kerkstraat 4
  • Heusden: in de brievenbus van de pastorie, Vorstermansplein 16
  • Ommel: in de brievenbus van de pastorie, Marialaan 20 of in de offerblokken bij de Mariatroon
  • Lierop: worden huis aan huis opgehaald in de week van 18 tot en met 24 maart 2018 of u kunt de zakjes deponeren in brievenbus van de pastorie, Offermansstraat 3

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose