link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Brilletje voor een brilletje

Muchas gracias vanuit Nicaragua!

gepubliceerd: zaterdag, 17 februari 2018

Van de organi­sa­tie ‘Nica-Friends’ ont­vingen we een pre­sen­ta­tie over de re­sul­taten van de actie ‘Brilletje voor een brilletje’ waar de Com­mu­ni­can­ten van Asten en Kind­cen­trum Het Talent uit Asten geld voor bijeen gebracht hebben.

“Het is zo ver, het eerste re­sul­taat van de actie is er! Zoals eer­der medege­deeld hebben we het geld van Kind­cen­trum Het Talent en de tussenstand van de Com­mu­ni­can­ten in Asten bij elkaar gelegd en La Esperanza in Nicaragua aan het werk gezet. Bijgaand een pre­sen­ta­tie daar­van, die je na­tuur­lijk ver­der kunt en mag ver­de­len. Wij zijn er super blij mee en laten we van de rest van de vie­rin­gen ook nog een gewel­dig succes maken!”

Een prach­tig re­sul­taat waar de donateurs trots op mogen zijn!

Meer in­for­ma­tie


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose