link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Wijziging mistijden

gepubliceerd: dinsdag, 21 juni 2016
Wijziging mistijden

Vanaf het weekend van 3 en 4 sep­tem­ber 2016 wor­den de mistij­den van de diverse kerken in onze Fran­cis­cus­paro­chie ge­wij­zigd. De aanpas­sing van de mis­tijd heeft te maken met het feit dat er steeds min­der mensen ter kerke komen en dat steeds meer kerken bediend moeten wor­den door min­der pries­ters.

Prak­tisch iedere kerk in onze Fran­cis­cus­paro­chie heeft een wijzi­ging van de mis­tijd moeten ac­cep­teren. Lierop raakt haar zater­dag­avond­vie­ring kwijt en Heus­den haar zon­dags­vie­ring. De tij­den zijn zo op elkaar afgestemd dat één pries­ter in principe twee vie­rin­gen op zon­dag kan voor­gaan.

Het aanpassen van mistij­den is altijd een wat heikele zaak. Zeker ook omdat mensen zo hun tij­den en gewoontes hebben, ook op de zon­dag. Een bij­ko­mend voor­deel is echter dat u eventueel de moge­lijk­heid hebt om elders naar de kerk te gaan.

Ik hoop dat u begrip hebt voor de ver­an­de­ring van de mis­tijd en ik hoop na­tuur­lijk ook dat de ver­an­de­ring van tijd geen reden zal zijn om in de toe­komst niet meer, of min­der vaak naar de kerk te komen.

Zater­dag

18.00 uur Someren-Eind pater Xavier
18.00 uur Ommel kape­laan van Overbeek
18.30 uur Heus­den pater Zwirs of Woco­groep
18.30 uur Asten pastoor Scheepers

Zondag

9.30 uur Ommel kape­laan van Overbeek
9.30 uur Someren-Dorp pater Xavier of pastoor Scheepers
10.00 uur Lierop pater Zwirs
11.00 uur Asten pastoor Scheepers
11.00 uur Jozef of Paulus pater Xavier

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose