link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Caeciliafeest koren

gepubliceerd: woensdag, 22 november 2017
foto: Shaggy359 / Wikimedia
Heilige Caecilia in een glas-in-loodraam in de kerk van de Heilige Maagd Maria in Little Wymondley in Hertfordshire, Verenigd Koninkrijk
Heilige Caecilia in een glas-in-loodraam in de kerk van de Heilige Maagd Maria in Little Wymondley in Hertfordshire, Verenigd Koninkrijk

Op 22 no­vem­ber viert de kerk het feest van de Heilige Caecilia. Volgens de legende kwam de heilige Caecilia uit een Romeinse voorname familie. Ze zou zeer jong zijn ge­dwon­gen te huwen met iemand uit een andere Romeinse adellijke familie. Ze vond troost in de muziek en stierf de mar­tel­dood omstreeks 230.

De Heilige Caecilia werd patrones van muziek, instru­mentenmakers en zan­gers. Het is dan ook om deze redenen dat vele koren, ook onze kerkkoren, in no­vem­ber hun Caecilia­feest hebben.

Voor ons een goede gelegen­heid om onze dank uit te spreken voor de grote inzet van dirigent, organisten en al die zan­gers en zan­geressen. Inzet die resul­teert in prach­tig gezongen vie­rin­gen in onze pa­ro­chie.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose