link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Oud-Astenaar tot diaken gewijd

gepubliceerd: zaterdag, 4 november 2017
foto: Wim Koopman
Van links naar rechts: Geert Eijsbouts, Bryan van de Mortel en Rein Schravendeel
Van links naar rechts: Geert Eijsbouts, Bryan van de Mortel en Rein Schravendeel

Bis­schop Gerard de Korte heeft op zater­dag 4 no­vem­ber in de Sint-Jans­kathe­draal in ’s-Hertogen­bosch onze oud-dorps­ge­noot Geert Eijsbouts, samen met twee andere kan­di­da­ten tot diaken gewijd.

Rein Schraven­deel en Geert Eijsbouts zijn actief in het beroepsleven. Beiden hebben kin­de­ren - en Rein en zijn echt­ge­note hebben ook klein­kin­de­ren. Rein en Geert wor­den per­ma­nent diaken.

Bryan van de Mortel bevindt zich in het laatste jaar van de pries­ter­oplei­ding. Hij wordt transeunt diaken, dat wil zeggen dat het diaconaat voor hem de laatste fase van voor­be­rei­ding vormt op de pries­ter­wij­ding, die hij in 2018 hoopt te ont­van­gen.

Wij fe­li­ci­te­ren Geert van harte met deze bij­zon­dere stap in zijn leven en we wensen hem Gods zegen op al zijn wegen. Dat zijn diaken­schap in woord en daad een blijde bood­schap voor anderen en een vreugde voor hem­zelf mag zijn.

Foto­se­rie

Een uit­ge­breide foto­se­rie staat op de web­si­te van het semi­na­rie:


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose