link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Brief aanmelden Vormsel Lambertuskerk Someren

gepubliceerd: donderdag, 2 november 2017
Brief aanmelden Vormsel Lambertuskerk Someren

Aan de ouders en kin­de­ren in groep 8 van de basis­school in Someren die het sacra­ment van het Vormsel willen ont­van­gen.

Op vrij­dag 16 maart 2018 om 19.00 uur zal het Heilig Vormsel plaats vin­den in onze Lambertus­kerk. Mgr. Rob Mutsaerts zal als Vormheer voor­gaan. De kosten voor het Vormsel bedragen € 60,- per kind, graag contant betalen bij de eerste bij­een­komst.

Om te weten welke kin­de­ren graag het Heilig Vormsel willen ont­van­gen doen wij nu alvast een oproep om uw kind aan te mel­den. Daarom willen wij u vragen om een e-mail te sturen vóór woens­dag 22 no­vem­ber 2017.

Hulp gezocht

Ook vragen wij aan u als ouder welke ouders ons willen onder­steunen in het Vormsel project. Iedere hulp is meer dan welkom. Waar­schijn­lijk betreft het 2 voor­be­rei­dings­mid­da­gen van een uurtje.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose