link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Uitnodiging Allerzielen Asten

Donderdag 2 november - 18.30 uur - Asten

gepubliceerd: zaterdag, 28 oktober 2017
Uitnodiging Allerzielen Asten

Het sterven van iemand met wie je het leven gedeeld hebt is ingrijpend en gaat gepaard met bijna onmete­lijk verdriet. Zonder iemand ver­der moeten van wie je gehou­den hebt is een zware opgave en gaat gepaard met gemis en leegte. De pa­ro­chie vindt het be­lang­rijk om ook na het over­lij­den nabij te zijn aan mensen die achter­blij­ven.

Op don­der­dag 2 no­vem­ber is het feest van Aller­zie­len. In vie­rin­gen gedenken we hen die het afgelopen jaar gestorven zijn. Hun namen wor­den genoemd en we onts­te­ken kaarsen voor hen. Als pa­ro­chie hopen we zo een beetje troost en steun te kunnen geven.

Ook u heeft wellicht in uw gezin of familie het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van iemand die u dier­baar is. Wij willen samen met u uw dier­ba­re gedenken in een Eucha­ris­tie­vie­ring op don­der­dag 2 no­vem­ber 2017 om 18.30 uur. Wij nodigen u van harte uit om bij deze Eucha­ris­tie­vie­ring in de Maria Pre­sen­ta­tie­kerk in Asten aanwe­zig te zijn.

Tijdens deze vie­ring wordt de naam van elke over­le­de­ne genoemd en voor ieder van hen wordt een kaars aangestoken. Na de vie­ring ont­vangt u het kruisje dat een jaar lang in onze kerk heeft gehangen terug om het een plaatsje te geven bij u thuis.

Vindt u het fijner dat het kruisje nog een jaar in onze kerk blijft omdat het nog maar zo kort gele­den is; laat het ons dan weten. U bent na­tuur­lijk ook dan van harte welkom in deze vie­ring op don­der­dag 2 no­vem­ber. Het kerkhof is deze dag geopend tot 18.30 uur.

Daar­naast ont­vangt u een ge­dach­te­nisprentje van de geloofs­ge­meen­schap met de namen van de overle­den medepa­ro­chi­anen en wij wensen u veel sterkte toe, vrede en alle goeds!

NB. Bent u verhin­derd om het kruisje per­soon­lijk in ont­vangst te nemen, dan kunt u het kruisje tot 13 no­vem­ber 2017 ophalen op werk­da­gen (behalve vrij­dag) op het pa­ro­chie­cen­trum tussen 9.30 en 12.30 uur en op don­der­dag­avond van 19.00 tot 20.00 uur.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose