link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Eerste H. Communie Someren-Dorp

Zondag 13 mei en zondag 20 mei 2018

gepubliceerd: vrijdag, 20 oktober 2017
foto: SIRIS
Eerste H. Communie Someren-Dorp

Op zon­dag 13 mei (Moeder­dag) om 09.30 uur zullen de kin­de­ren van de Maria­school en kin­de­ren uit groep 4 van de Sint Jozef­school uit Someren-Heide hun Eerste Heilige Communie ont­van­gen. Een week later, zon­dag 20 mei (Pink­ste­ren) om 09.30 uur zullen de kin­de­ren van Leerrijk; Ranonkel; Diamant en Brigan­tijn hun Eerste Heilige Communie ont­van­gen. Pastoor Scheepers zal deze vie­rin­gen voor­gaan.

De pre­sen­ta­tie­vie­ring is op zon­dag 25 maart 2018 (Palm­zon­dag) om 09.30 uur in de Lambertus­kerk. De ouder­avon­den wor­den per school geor­ga­ni­seerd. Daar ont­vangt u nog in­for­ma­tie over. Mis-intenties kunnen wor­den opge­ge­ven per envelop met daarin € 10. Deze kan afge­ge­ven wor­den op de pastorie te Someren óf het pa­ro­chie­secre­ta­riaat van de Fran­cis­cus­paro­chie te Asten.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose