link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Uitnodiging Vormsel 2018

gepubliceerd: donderdag, 12 oktober 2017
Uitnodiging Vormsel 2018

Vormsel: De volgende stap

Je Eerste Communie is al een hele tijd gele­den. Je zat waar­schijn­lijk in groep 4. Nu je in groep 8 zit kijk je weer anders de wereld in. Mis­schien ook eens een goed moment om terug te kijken naar bij­voor­beeld je Eerste Communie. Waarom deed je dat en wat wil je er ver­der mee?

Wat je kunt doen

Je voor­be­rei­den op het Vormsel. Wat is dat? Zul je denken.

Toen je nog klein was lieten je ouders je dopen. Je wist toen zelf nog nergens van. Zo hebben je ouders ook voor jou de keuze gemaakt om met de Eerste Communie mee te doen. Nu ben je ouder en kun je zelf mee­denken (beslissen) of je gevormd wilt gaan wor­den. Of je ver­der wilt op de weg die een hele grote groep mensen op deze wereld gaat. Een weg samen met God. Mensen die rekenen op de steun en de kracht van Gods Geest.

“Dat kan toch ook zon­der dat ik gevormd wordt?”, denk je mis­schien. Mis­schien wel. Maar met hulp van God en de steun van mensen, die het­zelfde hopen als jij, gaat dat veel beter. Die groep mensen vormen samen de Kerk. Daar sta je niet alleen, want de kerk is een ge­meen­schap van mensen die allemaal in Jezus Christus geloven en willen leven vanuit zijn Geest.

Als je ervoor kiest om gevormd te wor­den, dan kies je zelf voor God en al die mensen die bij de kerk horen. Wanneer jij “ja” zegt op de uit­no­di­ging om gevormd te wor­den, kiest God ook heel bij­zon­der voor jou!

Als je het Vormsel ont­vangt, wil God jou helpen iemand te wor­den die stevig in zijn schoenen staat. Met de kracht van de HEILIGE GEEST, die je in het Vormsel ont­vangt, moet dat zeker lukken.

Waarom zou je meedoen?

Wij von­den het best moei­lijk om deze vraag te be­ant­woor­den, maar we kunnen wel ver­tellen waarom we zelf meede­den. Wij vin­den het be­lang­rijk om bij het geloof te horen en daarom het vormsel te doen en de voor­be­rei­dingen waren gezellig.

Groetjes, oud-vor­me­lin­gen.

Info vormsel­werk­groep

Heeft dit je nieuws­gie­rig gemaakt? En wil je meedoen? Meld je dan aan via het opgave­for­mu­lier. Je mag dat inleveren in de brievenbus van de pastorie (het grote witte huis naast de kerk) aan de Kerk­straat 2. Inschrijven kan tot 1 de­cem­ber a.s. Je krijgt dan van ons een uit­no­di­ging voor de eerste bij­een­komst.

De voor­be­rei­dingsdata zijn op maan­dag 15 januari; maan­dag 19 februari en maan­dag 19 maart. Telkens van 18.30 – 20.00 uur in het pa­ro­chie­cen­trum te Asten, Kerk­straat 4.

Op zater­dag 7 april zijn we van 10.00 – 16.00 uur in Den Bosch voor de Power of fire.

Het Vormsel wordt toege­diend op zater­dag 5 mei om 18.30 uur door Mgr. Mutsaerts, de hulp­bis­schop van Den Bosch in de Astense kerk.

Veel groeten en hope­lijk tot ziens.

Namens de werk­groep Vormsel,
pastoor Pieter Scheepers


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose