link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vormsel

Vormsel

Het sacra­ment van het Vormsel is de bevesti­ging van de doop en de Eerste H. Communie. Doopsel, Vormsel en Eerste H. Communie horen ook bij elkaar als de drie initiatie­sa­cra­menten (pas als je alle drie de sacra­menten hebt ont­van­gen ben je vol­waar­dig lid van de katho­lie­ke Kerk).

Het Vormsel richt zich tot jon­ge­ren die inmiddels zijn opgegroeid tot een leef­tijd waarop zij al meer voor zich­zelf kunnen spreken en zelf al een stuk verant­woor­de­lijk­heid op zich nemen. Het Vormsel bekrach­tigt en ontvouwt de Geest die in het Doopsel werd meege­ge­ven. De vor­me­ling zegt als het ware ‘ja’ tegen de weg waarop zijn ouders hem of haar hebben geplaatst.

Aanmel­den

Op dit moment wordt de hand gelegd aan de plan­ning voor het Vormsel. Bin­nen­kort verschijnt hier in­for­ma­tie over de wijze van aanmel­ding en de geplande in­for­ma­tie-avon­den.

Vie­rin­gen­over­zicht

De Vormsel­vie­ringen vindt u terug in het vie­rin­gen­over­zicht van deze web­si­te:


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose