link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vaste vieringen

Over­zicht van vie­rin­gen die in principe zijn gepland. Kijk voor een actueel over­zicht waarin alle uit­zon­de­ringen zijn ver­werkt onder Vie­rin­gen

Let op: Dit is het over­zicht per 1 januari 2021

Asten - H. Maria-pre­sen­ta­tie­kerk

dag tijd opmer­king
Zondag 11.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
Dins­dag 19.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
Donder­dag 19.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring

Heus­den - H. Antonius­kerk

dag tijd opmer­king
Zater­dag 19.00 uur Derde zater­dag van de maand Woord-en Communie­vie­ring
Overige zater­da­gen Eucha­ris­tie­vie­ring

Ommel - O.L.V. Pre­sen­ta­tie­kerk

Behalve on­der­staan­de vie­rin­gen zijn er in de Maria­bede­vaarts­plaats Ommel in de mei­maand vele extra vie­rin­gen.

dag tijd opmer­king
Maan­dag t/m vrij­dag 8.00 uur
8.30 uur
mei t/m au­gus­tus
sep­tem­ber t/m april
Dins­dag 19.00 uur Aanbid­ding van het Aller­hei­ligste Sacra­ment
Zater­dag 17.30 uur
18.00 uur
Rozen­hoedje
Eucha­ris­tie­vie­ring
Zondag 9.00 uur
9.30 uur
Rozen­hoedje
Eucha­ris­tie­vie­ring
Extra vie­rin­gen in de mei­maand:
Zater­dag
19.30 uur
Eucha­ris­tie­vie­ring
Zondag 7.30 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
in de Meimaand géén Rozen­hoedje om 9.00 uur
9.30 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
11.30 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
15.00 uur Plech­tig Marialof

Lierop - Koepel­kerk

dag tijd opmer­king
Zondag 10.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring

Lierop - Henricushof

dag tijd opmer­king
Woens­dag 19.00 uur Tijde­lijk geen Eucha­ris­tie­vie­ring ivm corona

Someren - Lambertus­kerk

dag tijd opmer­king
Zondag 9.30 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
Woens­dag 19.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
Vrij­dag 19.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring

Someren-Eind - Kapel Sluis XIII

dag tijd opmer­king
Zondag 10.15 uur Tijde­lijk geen Woord- en Communie­vie­ring ivm corona

Someren-Eind - Ge­meen­schapshuis ‘De Einder’

dag tijd opmer­king
Zater­dag 18.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose