link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Hoe kan ik mij laten uitschrijven uit de RK Kerk?

Het is goed te weten wat u precies wilt. Wilt u uit het actuele ledenbestand gehaald wor­den, zodat u geen post meer van de pa­ro­chie ont­vangt? Of wilt u eigen­lijk geen dooplid meer van de room-katho­lie­ke kerk zijn? In het laatste geval kan er van uw uittre­den een aanteke­ning gemaakt wor­den in het doop­re­gis­ter. Het doopsel zelf kan niet ongedaan gemaakt wor­den.

Op de web­si­te van de kerk­pro­vin­cie staat de pro­ce­dure precies uit­ge­legd. Tevens kan daar een voor­beeld­for­mu­lier wor­den gedownload die volle­dig ingevuld naar het se­cre­ta­riaat van de pa­ro­chie gestuurd moet wor­den.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose