link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Privacy

In heel de Europese Unie geldt vanaf 25 mei 2018 één rege­ling voor de omgang met persoons­ge­ge­vens. Deze nieuwe wet wordt ook wel de AVG (Algemene Veror­dening Gege­vens­be­scher­ming) genoemd. De rooms-katho­lie­ke kerk heeft een regle­ment over hoe om te gaan met per­soons­gegevens en privacy in pa­ro­chies.

Contact

Als u vragen heeft over het beleid omtrent per­soons­ge­ge­vens of een klacht heeft over publi­ca­tie van privacy-gevoelige in­for­ma­tie, neemt u dan contact met ons op.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose