link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pastorale ondersteuning

Met de oprichting van de Franciscus­parochie verandert er heel wat. De geloofs­gemeen­schappen binnen de gemeente Asten en de gemeente Someren zijn niet langer aparte parochies maar behoren nu tot de ene Franciscus­parochie. Dat is sinds 1 mei 2015 een formeel feit. Maar in de praktijk kost dat nog even tijd. Het is wel één parochie, maar zo voelt het nog niet voor iedereen.

De tijd dat elk dorp een pastoor had die volledig en exclusief voor dat dorp werkte is helaas voorbij. Dat is nieuw en dat vraagt tijd om te wennen. Mensen hebben behoefte aan een vertrouwd gezicht. Ze willen graag persoonlijk gekend worden en iemand persoonlijk kunnen aanspreken.

Pastorale ondersteuningEr is niks mooiers dan dat een pastoor niet alleen de kernmomenten ven het leven, maar ook het gewone leven van alle dag met lief en leed kan delen met zijn parochianen. Helaas zijn er daarvoor in onze tijd te weinig priesters. We kunnen niet meer overal zijn. We kunnen niet meer iedereen kennen en we kunnen niet meer aan alle activiteiten van een dorp deelnemen. Daarvoor zijn we helaas met te weinig.

In de praktijk betekent dit dat we de vele vieringen in de Franciscus­parochie naar vermogen onder elkaar verdelen. Elke priester is er voor het geheel van de parochie en zet zich dus overal in. Vanwege praktische omstandigheden zal een priester wel wat meer doen in het dorp waar hij

woont, maar dat mag niet ten koste gaan van de andere dorpen van de parochie en zeker niet ten koste van de kernen waar geen priester woont.

Daarbij vinden we het belangrijk dat iedere pastor van onze voor elke parochiaan een gezicht krijgt. We willen ons als pastoraalteam inzetten voor de hele Franciscus­parochie en in de hele parochie zichtbaar zijn. Zoals gezegd, kan dat niet meer op de manier van vroeger. Dat vind we zelf ook betreurens­waardig.

Het liefst zouden wij iedereen persoonlijk kennen; lief en leed met u delen. Zoveel wij kunnen zullen we dat ook doen. Daarvoor zijn we ook ik priester geworden en daartoe heeft de bisschop ons hier benoemd. Maar de huidige omstandigheden vragen daarbij een extra inspanning van u als parochiaan. Vroeger kende de pastoor iedereen, wist hij alles en kon hij meteen op alles reageren. Met de huidige schaalvergroting is dat onmogelijk.

Daarom willen wij u vragen om zelf aan de bel te trekken als u of iemand in uw omgeving behoefte heeft aan priesterlijke ondersteuning. We hebben daarvoor in de Franciscus­parochie een centraal telefoonnummer en per dorp contact­personen. We willen er écht voor u zijn.

Aarzel dus niet om een beroep op ons te doen.

Pastoor Pieter Scheepers

Pastoor Pieter Scheepers is de eerst aanspreekbare in Asten, Heusden en Someren. Niet voor de parochie bereikbaar op woensdag.

  • Kerkstraat 2, 5721 GV Asten
  • Telelefoon: 0493 - 69 13 15
  • Voor spoedgevallen: 06 - 125 44 325

Kapelaan Harold van Overbeek

Kapelaan Harold van Overbeek is hij de eerst aanspreekbare in Ommel, Someren-Eind en Someren-Heide.

  • Marialaan 20, 5724 AB Ommel
  • Telefoon: 0493 - 69 14 15
  • Voor spoedgevallen: 06 - 12 19 21 97

Pater Jan Zwirs

Pater Jan Zwirs is de eerst aanspreekbare in Lierop.

  • Offermansstraat 3, 5715 AM Lierop
  • Telefoon: 0492 - 33 12 15

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose