link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De pastoor en zijn team

foto: Frans Klaus
V.l.n.r.: pastoor Pieter Scheepers, pater Jan Zwirs, kapelaan Harold van Overbeek en pastoraal werker Jack Swaanen
V.l.n.r.: pastoor Pieter Scheepers, pater Jan Zwirs, kapelaan Harold van Overbeek en pastoraal werker Jack Swaanen

Met de oprichting van de Franciscus­parochie verandert er heel wat. Asten, Heusden, Lierop, Ommel, Someren-Dorp, Someren-Eind, Someren-Heide en Someren-Noord zijn niet langer aparte parochies maar behoren nu tot de ene Franciscus­parochie.

Dat is sinds 1 mei 2015 een formeel feit. Maar in de praktijk kost dat nog even tijd. Het is op papier wel één parochie, maar zo voelt het nog lang niet voor iedereen.

Graag wil uw pastorale team zich inzetten voor het geheel en iedere kern afzonderlijk; ieder met zijn eigen gaven en talenten. Niemand van ons kan op alle plekken tegelijk zijn, maar samen komen we al een heel eind. Dat zal wellicht soms tot geven en nemen moeten leiden, maar iedere kern mag bij ons rekenen op waardering van z’n eigen geluid en inbreng.

Toch hebben mensen behoefte aan een vertrouwd gezicht. Ze willen graag persoonlijk gekend worden en iemand persoonlijk kunnen aanspreken. Er is niks mooiers dan dat een pastor niet alleen de kernmomenten ven het leven, maar ook het gewone leven van alle dag met lief en leed kan delen met zijn parochianen.

Daarom blijft iedere pastor de eerst-aanspreekbare pastor is in het dorp waar hij woont. Daar zullen wij ter plaatse zorg dragen voor het bedienen van de sacramenten.

De huidige omstandigheden vragen echter wel een extra inspanning van u als parochiaan. Vroeger kende de pastoor iedereen, wist hij alles en kon hij meteen op alles reageren. Met de huidige schaalvergroting is dat onmogelijk. Daarom willen wij u vragen om zelf aan de bel te trekken als u of iemand in uw omgeving behoefte heeft aan priesterlijke ondersteuning.

Pastoor Pieter Scheepers

Pastoor Pieter Scheepers

Pastoor Pieter Scheepers (19 december 1971) is de pastoor van de parochie, voorzitter van het kerk­bestuur, en draagt de eind­verant­woor­de­lijk­heid voor alle activiteiten in het parochieleven. Gewijd op 24 mei 1997 is hij de eerst aanspreekbare in Asten, Heusden en Someren-Eind. Daarnaast is hij beschikbaar voor het sacrament van Boete en Verzoening en voor persoonlijke begeleiding in het geestelijk leven.

Niet voor de parochie bereikbaar op woensdag.

Adres: Kerkstraat 2, 5721 GV Asten
Telefoon: 0493 - 69 13 15
Voor spoedgevallen: 06-12 544 325
Email: pastoorscheepers@rkfranciscus.nl

Kapelaan Harold van Overbeek

Kapelaan Harold van Overbeek

Kapelaan Harold van Overbeek (27 september 1976) is medepastor van de parochie. Gewijd op 25 mei 2002 is hij de eerst aanspreekbare in Ommel, Someren-Dorp en Someren-Heide. Daarnaast is hij beschikbaar voor het sacrament van Boete en Verzoening en voor persoonlijke begeleiding in het geestelijk leven.

Niet voor de parochie bereikbaar op donderdag.

Adres: Marialaan 20, 5724 AB Ommel
Telefoon: 0493 - 69 14 15
Voor spoedgevallen: 06 - 12 19 21 97
Email: kapelaanvanoverbeek@rkfranciscus.nl

Pater Jan Zwirs

Pater Jan Zwirs

Pater Jan Zwirs (15 december 1940) is pastor-assistent van de parochie. Gewijd op 03 juli 1966 is hij de eerst aanspreekbare in Lierop voor de toediening van de sacramenten van doop, boete en verzoening, ziekenzalving en huwelijk, alle uitvaarten en voor persoonlijke begeleiding in het geestelijk leven.

Adres: Offermansstraat 3, 5715 AM Lierop
Telefoon: 0492 - 33 12 15
Email: janzwirs@hetnet.nl

De heer Jack Swaanen

Jack Swaanen

De Heer Jack Swaanen (24 december 1958) is pastoraal werker binnen onze parochie. Benoemd per 1 april 2018 is hij de eerst aanspreekbare voor heel de parochie betreffende de voor­bereiding op Eerste Communie en Vormsel; de kindercatechese; de volwassenencatechese en de contacten met de Protestante gemeen­schap Asten-Someren.

Adres: Mgr. Den Dubbeldenstraat 19, 5721 AB Asten
Telefoon: 06 - 54 955 942
Email: j.swaanen@rkfranciscus.nl

Met de oprichting van de Franciscus­parochie verandert er heel wat. Asten, Heusden, Lierop, Ommel, Someren-Dorp, Someren-Eind, Someren-Heide en Someren-Noord zijn niet langer aparte parochies maar behoren nu tot de ene Franciscus­parochie.

Dat is sinds 1 mei j.l. een formeel feit. Maar in de praktijk kost dat nog even tijd. Het is op papier wel één parochie, maar zo voelt het nog lang niet voor iedereen.

Graag wil uw pastorale team zich inzetten voor het geheel en iedere kern afzonderlijk; ieder met zijn eigen gaven en talenten. Niemand van ons kan op alle plekken tegelijk zijn, maar samen komen we al een heel eind. Dat zal wellicht soms tot geven en nemen moeten leiden, maar iedere kern mag bij ons rekenen op waardering van z’n eigen geluid en inbreng.

Toch hebben mensen behoefte aan een vertrouwd gezicht. Ze willen graag persoonlijk gekend worden en iemand persoonlijk kunnen aanspreken. Er is niks mooiers dan dat een pastor niet alleen de kernmomenten ven het leven, maar ook het gewone leven van alle dag met lief en leed kan delen met zijn parochianen.

Daarom blijft iedere pastor de eerst-aanspreekbare pastor is in het dorp waar hij woont. Daar zullen wij ter plaatse zorg dragen voor het bedienen van de sacramenten.

 

De huidige omstandigheden vragen echter wel een extra inspanning van u als parochiaan. Vroeger kende de pastoor iedereen, wist hij alles en kon hij meteen op alles reageren. Met de huidige schaalvergroting is dat onmogelijk. Daarom willen wij u vragen om zelf aan de bel te trekken als u of iemand in uw omgeving behoefte heeft aan priesterlijke ondersteuning.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose