link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Het pastorale team

Onze pa­ro­chie bestaat uit meer­dere dorpen. Graag wil het pas­to­rale team zich inzetten voor het geheel maar ook voor iedere kern afzon­der­lijk.

In onze pa­ro­chie zijn twee pries­ters werk­zaam die ieder in een van de dorpen wonen. Zij zijn daar van­zelf­spre­kend een herken­baar en een­vou­dig aanspreek­punt. Maar ook op de plaatsen waar geen pries­ter woont wil de pa­ro­chie de mensen nabij zijn door een ver­trouwd gezicht.

Daarom zijn binnen het pas­to­rale team de pas­to­rale verant­woor­de­lijk­he­den en taken ver­deeld. Onderstaand krijgt u een over­zicht hier­van.

Pastoor Sacha Steijaert

Pastoor Sacha Steijaert

Pastoor Steijaert ( * 30 mei 1974) is de pastoor van de pa­ro­chie, voor­zit­ter van het kerk­bestuur en draagt de eindverant­woor­de­lijk­heid voor alle ac­ti­vi­teiten in het pa­ro­chie­le­ven. Hij is pries­ter gewijd op 10 juni 2017. Pastoor Steijaert woont in de pastorie in Asten.

Pastoor Steijaert is de eerst aanspreek­ba­re voor Asten, Heus­den en Someren-Dorp.

Kape­laan Harold van Overbeek

Kapelaan Harold van Overbeek

Kape­laan Harold van Overbeek ( * 27 sep­tem­ber 1976) is medepastor van de pa­ro­chie en pries­ter gewijd op 25 mei 2002. Hij woont in de pastorie in Ommel waar hij naast zijn werk als pa­ro­chie­pries­ter ook zorg draagt voor de bede­vaarts­plaats van Onze Lieve Vrouwe van Ommel.

Kape­laan van Overbeek is de eerst aanspreek­ba­re voor Ommel, Lierop, Someren-Eind en Someren-Heide.

Diaken Jack Swaanen

Jack Swaanen

Diaken Jack Swaanen ( * 24 de­cem­ber 1958) is diaken binnen onze pa­ro­chie. Daar­naast werkt hij als docent natuurkunde op het Varendonck-college in Asten/Someren. Hij werd op 1 april 2018 benoemd als pas­to­raal werker en is op 1 de­cem­ber 2020 tot diaken gewijd.

Diaken Swaanen is de eerst aanspreek­ba­re voor heel de pa­ro­chie be­tref­fen­de de voor­be­rei­ding op Eerste H. Communie en Vormsel, de kin­der­ca­te­che­se, de vol­was­se­nen­ca­te­che­se en de contacten met de Pro­tes­tante ge­meen­schap Asten-Someren.

Diaken Jack Swaanen ( * 24 de­cem­ber 1958) is diaken binnen onze pa­ro­chie. Daar­naast werkt hij als docent natuurkunde op het Varendonck-college in Asten/Someren. Hij werd op 1 april 2018 benoemd als pas­to­raal werker en is op 1 de­cem­ber 2020 tot diaken gewijd. Hij is de eerst aanspreek­ba­re voor heel de pa­ro­chie be­tref­fen­de de voor­be­rei­ding op Eerste Communie en Vormsel; de kin­der­ca­te­che­se; de vol­was­se­nen­ca­te­che­se en de contacten met de Pro­tes­tante ge­meen­schap Asten-Someren.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose