link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Het pastorale team

Onze pa­ro­chie bestaat uit meer­dere dorpen. Graag wil het pas­to­rale team zich inzetten voor het geheel maar ook voor iedere kern afzon­der­lijk.

In onze pa­ro­chie is momenteel één diaken en twee pries­ters werk­zaam.

Pastoor Sacha Steijaert

Pastoor Sacha Steijaert

Pastoor Steijaert ( * 30 mei 1974) is de pastoor van de pa­ro­chie, voor­zit­ter van het kerk­bestuur en draagt de eindverant­woor­de­lijk­heid voor alle ac­ti­vi­teiten in het pa­ro­chie­le­ven. Hij is pries­ter gewijd op 10 juni 2017. Pastoor Steijaert woont in de pastorie in Asten.

Pastor Stefan Schevers

Stefan Schevers

Pastor Stefan Schevers ( * 28 no­vem­ber 1975) is pries­ter sinds 2009 en heeft onder andere in Dreumel, Veldhoven, de Bom­me­ler­waard, Gemert/Bakel en Eersel geleefd en gewerkt. Vanaf 1 ok­to­ber 2022 is hij benoemd als pastor (kape­laan) in onze pa­ro­chie.

Diaken Jack Swaanen

Jack Swaanen

Diaken Jack Swaanen ( * 24 de­cem­ber 1958) is diaken binnen onze pa­ro­chie. Daar­naast werkt hij als docent natuurkunde op het Varendonck-college in Asten/Someren. Hij werd op 1 april 2018 benoemd als pas­to­raal werker en is op 1 de­cem­ber 2020 tot diaken gewijd.

Diaken Swaanen is de eerst aanspreek­ba­re voor heel de pa­ro­chie be­tref­fen­de de voor­be­rei­ding op Eerste H. Communie en Vormsel, de kin­der­ca­te­che­se en de contacten met de Pro­tes­tante ge­meen­schap Asten-Someren.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose