link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Het pastorale team

Onze pa­ro­chie bestaat uit meer­dere dorpen. Graag wil het pas­to­rale team zich inzetten voor het geheel maar ook voor iedere kern afzon­der­lijk. Het pas­to­rale team wordt momen­teel gevormd door twee pries­ters en één diaken.

Pastoor Sacha Steijaert

Pastoor Sacha Steijaert

Pastoor Steijaert ( * 30 mei 1974) is de pastoor van de pa­ro­chie, voor­zit­ter van het kerk­bestuur en draagt de eindverant­woor­de­lijk­heid voor de pa­ro­chie. Hij is gewijd tot pries­ter op 10 juni 2017. Pastoor Steijaert woont in de pastorie in Asten.

Pastor Stefan Schevers

Stefan Schevers

Pastor Stefan Schevers ( * 28 no­vem­ber 1975) is pries­ter gewijd in 2009 en heeft onder andere in Dreumel, Veldhoven, de Bom­me­ler­waard, Gemert/Bakel en Eersel geleefd en gewerkt. Vanaf 1 ok­to­ber 2022 is hij benoemd als pastor (kape­laan) in onze pa­ro­chie. Pastor Schevers woont in de pastorie in Ommel.

Diaken Jack Swaanen

Jack Swaanen

Diaken Jack Swaanen ( * 24 de­cem­ber 1958) is diaken binnen onze pa­ro­chie. Daar­naast werkt hij als docent natuurkunde op het Varendonck College in Asten/Someren. Hij is op 1 de­cem­ber 2020 tot diaken gewijd. Diaken Swaanen is de eerst aanspreek­ba­re voor de voor­be­rei­ding op de Eerste H. Communie en het Vormsel, de vol­was­se­nen­ca­te­che­se en de contacten met de Pro­tes­tante ge­meen­schap Asten-Someren.

 

Centraal tele­foon­num­mer

Behou­dens spoed­ge­vallen zijn de pries­ters te bereiken via het centrale tele­foon­num­mer van de pa­ro­chie: 0493 - 69 13 15


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose