link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Misintenties

Misintenties

Veel mensen horen graag de namen van hun overle­den dier­ba­ren. En het is goed dat we in de pa­ro­chie ook aan hen blijven denken en hun namen blijven noemen. Hier­voor kunt u een mis­in­ten­tie opgeven voor een Eucha­ris­tie­vie­ring.

Het offer van Christus dat in de Eucha­ris­tie te­gen­woor­dig wordt gesteld wordt dan opgedragen aan God voor die speciale intentie. Christus heeft zijn leven ook voor die mens gegeven. De pries­ter kan in stilte voor een bepaalde intentie celebreren, maar het is een goede gewoonte de intenties af te lezen. U kunt mis­in­ten­ties opgeven voor een zon­dags­mis maar ook voor een door­de­weekse mis.

Misin­tentie door­ge­ven

Opgeven van intenties kan via een envelop, onder vermel­ding van naam, datum en kerk en met het voor de intentie ver­schul­digde bedrag. Het kan per locatie ook tele­fo­nisch of per e-mail wor­den doorge­ge­ven. In dat geval kan het ver­schul­digde bedrag via de bank wor­den overgemaakt.

Asten

 • envelop in de brievenbus van het pa­ro­chie­cen­trum op Kerk­straat 4, Asten
 • e-mail: se­cre­ta­riaathmp@rkfran­cis­cus.nl
 • tele­fo­nisch: 0493 - 69 13 15
  op maan­dag 10.00 - 12.00 uur
  en don­der­dag 19.00 - 20.00 uur
 • NL44 RABO 0163 6400 09 t.n.v. R.K. Fran­cis­cus­paro­chie

Heus­den

 • envelop in brievenbus met nr. 14, aan de linkerzijde van het pad, rich­ting de ingang van de kerk
 • e-mail: heus­den@rkfran­cis­cus.nl
 • NL62 RABO 0103 6041 54 t.n.v. R.K. Fran­cis­cus­paro­chie

Lierop

 • envelop in de zwarte brievenbus aan de linkerzijde van de kerk.
 • e-mail: loca­tieraadlierop@gmail.com
 • NL32 RABO 0128 8011 23 t.n.v. R.K. Pa­ro­chie H. Naam Jezus

Ommel

 • in de kerk: in een brievenbus, rechtsachter het altaar, in de deur rich­ting sacristie
 • e-mail: ommel@rkfran­cis­cus.nl
 • NL23 RABO 0103 6064 08 t.n.v. R.K. Fran­cis­cus­paro­chie

Someren

 • envelop in de brievenbus op Kerk­straat 16, Someren
 • e-mail: someren@rkfran­cis­cus.nl
 • NL72 RABO 0148 0059 18 t.n.v. Kerk­bestuur H. Lambertus

Someren-Eind

 • envelop op de pastorie of Haspel­straat 21
 • NL14 RABO 0148 0094 84 t.n.v. Pa­ro­chie O.L. Vrouw Ten He­mel­op­ne­ming

Someren-Heide

 • Aanvraag via de locaties waar de intenties afgelezen moeten wor­den (zie hierboven)

Stipendium en vermel­ding

Het stipendium bedraagt € 12,50 per intentie plus € 2,50 voor elke volgende naam.

De mis­in­ten­tie wordt per heilige Mis opgedragen en geldt niet voor een geheel weekend of een gehele feest­pe­rio­de (bijv. Kerst­mis).

Voor de vermel­ding van de mis­in­ten­ties ver­wij­zen we graag naar de pa­ro­chie­be­richten in het Peel­be­lang of het Contact. Met vragen en opmer­kingen kunt u zich wen­den tot het centrale se­cre­ta­riaat tel: 0493 - 69 13 15.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose