link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kinderen en kerk

Kinderen en kerk

De goede, ware en echte dingen in het leven wil je door­ge­ven aan je kin­de­ren. Het geloof hoort daar bij en het is logisch dat je ook dat wilt door­ge­ven.

Dat begint ermee dat je je kind laat dopen. Meer in­for­ma­tie

Het vindt zijn voort­gang in de eerste communie. Meer in­for­ma­tie

Het vormsel is een afslui­ting van de kin­der­tijd en teken van een doorgroei naar een volwassen geloof. Meer in­for­ma­tie

Tus­sen­tijds biedt de pa­ro­chie veel meer om de geloofs­tra­di­tie door te geven: vie­rin­gen en ac­ti­vi­teiten die speciaal gericht zijn op jonge kin­de­ren.

Wil je daar­van op de hoogte blijven, volg ons dan op Facebook en deze web­si­te.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose