link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Inschrijven in de parochie

Inschrijven in de parochie

Harte­lijk welkom in onze Pa­ro­chie Heilige Fran­cis­cus, een van de mooiste plekjes van Neder­land!

Met onderstaand formulier kunt u uw in­di­vi­duele gegevens of die van uw gezin door­ge­ven. Een adreswijzi­ging binnen de pa­ro­chie kunt u door­ge­ven met het adreswijzi­gings­for­mu­lier.

Inschrijf­for­mu­lier

achter­naam
adres
post­co­de/woon­plaats
tele­foon/mobiel
e-mail­a­dres
naam geboortedatum
man
vrouw
huwe­lijkse staat
naam geboortedatum geslacht
eerste kind M J
tweede kind M J
derde kind M J
vierde kind M J
vijfde kind M J
oude pa­ro­chie
opmer­king

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose