link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Uitvaart

UitvaartHet overlijden van iemand komt meestal onaangekondigd. Men is vaak geneigd pas te praten over de uitvaart wanneer het zover is. Binnen een paar uur moeten dan belangrijke keuzes worden gemaakt. Onder andere of men een kerkelijke uitvaart wil of niet, wanneer en hoe. Het onder­staande biedt u de gelegenheid dergelijke vragen al eerder binnen de eigen familie- en kennissenkring te bespreken, zodat men weet heeft van de eigen wensen en van de mogelijkheden binnen onze parochie. Tevens vindt u hier hulp voor als u een uitvaart moet regelen.

Melden

Voor het melden van een uitvaart en het afspreken van een datum::

plaats contact telefoon mobiel
Asten Jan Coolen 0493-695383 06-29033640
Heusden pastoor Scheepers 0493-691315 06-12544325
Lierop pater Zwirs 0492-331215
Ommel kapelaan Van Overbeek 0493-691415 06-12192197
Someren kapelaan Van Overbeek 0493-691415 06-12192197
Someren-Eind pastoor Scheepers 0493-691315 06-12544325
Someren-Heide kapelaan Van Overbeek 0493-691415 06-12192197

Aan God toevertrouwd

Bij een kerkelijke uitvaart neemt de familie te midden van de geloofs­gemeen­schap afscheid van een parochiaan. Als katholieke geloofs­gemeen­schap vertrouwen we in de uitvaart­viering onze overleden dierbare aan God toe. We troosten elkaar in het geloof dat God niet alleen tijdens ons leven, maar ook door de dood heen ons nabij blijft.

Overleg met de parochie

UitvaartAls men een kerkelijke uitvaart wil voor de overledene, is het wenselijk de plaatselijke pastor daar zo spoedig mogelijk bij te betrekken. Met hem worden data en tijden voor de uitvaart­viering vastgelegd en kunnen verdere afspraken worden gemaakt. Men kan ook via de uitvaartverzorger contact laten opnemen.

De uitvaart, het overleg en alle afspraken worden gemaakt met de opdrachtgever!

In onze parochie worden géén avondwakes gehouden!

Uitvaart­viering

Tijdens de uitvaart­viering, neemt de familie gelovig afscheid van een dierbare vanuit en te midden van de geloofs­gemeen­schap.

De uitvaart­viering wordt samengesteld in onderling overleg tussen de nabestaanden en de voorganger (een priester, pastoraal werker of parochiaan). Er is een mogelijkheid voor eigen inbreng, rekening houdend met de vaste vormgeving van de kerkelijke viering. De uitvaart­viering vindt altijd plaats in een van onze kerken.

Wij dragen zorg voor een persoonlijke uitvaart, maar we hechten eraan dit te doen binnen het kader van de kerkelijke liturgie en de katholieke rituelen.

De kerkelijke uitvaart heeft verscheidene keuzeteksten. Nabestaanden kunnen ook een In memoriam uitspreken, de eerste Lezing verzorgen, de voorbede schrijven en uitspreken, en een persoonlijk afscheidswoord uitspreken.

Heel duidelijk is die inbreng bij het opstellen van een gedachtenisprentje: dat wordt persoonlijker als iemand uit de naaste omgeving het schrijft. De pastores schrijven geen prentjes.

Bovendien kunnen nabestaanden samen met de dirigent van het koor liederen uitzoeken.

Muziek

Bij de uitvaart kan een van de rouwkoren zingen. Wanneer er een koor zingt, is de mogelijkheid om een cd te draaien beperkt tot twee nummers. Als er geen koor is, kan – in overleg met de voorganger – de muziek verzorgd worden door vrienden of familie of kan gebruik gemaakt worden van cd’s.

Begrafenis

De parochie heeft eigen begraaf­plaatsen en de voorganger van de uitvaart­viering gaat mee om een afsluitend gebed uit te spreken.

Voor de parochiële begraaf­plaatsen geldt het Reglement Begraaf­plaatsen, vastgesteld in de vergadering van het parochie­bestuur en goedgekeurd door de bisschop van ’s-Hertogen­bosch.

Crematie

Wanneer men kiest voor een crematie, gaan we ervan uit dat de nabestaanden daar het afscheid zelf verzorgen.

Herdenken in de parochie

Er wordt een gedachteniskruisje voor de overledene gemaakt. Het kruisje krijgt een speciale plaats in de kerk. Zo blijft de overledene nog in het midden van de geloofs­gemeen­schap. Na enige tijd wordt het kruisje aan de nabestaanden aangeboden. In de op de uitvaart volgende zondag bidden we voor de overledene.

Uitvaart
The stages of life

Tijdens de viering rondom Allerzielen is er speciale aandacht voor de overledenen van het voorbije jaar. Nabestaanden ontvangen hiervoor tijdig een uitnodiging van de parochie.

Kunnen we de kerk gebruiken

Een kerkgebouw is niet te huur voor niet-religieuze uitvaarten.

Wel kan, als een dorpsgenoot lid is van een christelijke kerk, door een formeel erkende voorganger van die christelijke kerk aan de pastoor gevraagd worden de uitvaart in de parochiekerk te mogen verzorgen. Dit wordt in overleg gehonoreerd.

Overige aandachts­punten

  • In de uitvaart­viering kan een ‘eigen’ pastor (familie of bekende van de overledene) voorgaan na toestemming van de lokale pastor.
  • Wil de familie een eigen boekje maken, dan kan dit in overleg met en onder eindredactie van de voorganger.
  • Voor het opnemen van de viering of het draaien van een cd is tijdig contact met de koster nodig.
  • Tijdens de vieringen wordt er een collecte gehouden voor de pastorale zorg het onderhoud van het kerkgebouw. Voor een ander doel kan een collectebus bij de condoleancetafel gezet worden.
  • De pastor die de uitvaart heeft verzorgd, bezoekt de nabestaanden als zij daar zelf om vragen.

Tot slot

De pastores hopen dat u door deze informatie wat méér te weten bent gekomen. Bespreek het voorgaande eens “uit voorzorg” met elkaar of met iemand van de parochie en leg desnoods wat beslissingen vast.

Heeft u nog vragen, neemt u gerust contact op met het lokale secretariaat.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose