link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Overlijden en Uitvaart

In de verdrie­tige tijd rond het over­lij­den van een dier­ba­re kunnen de rituelen van een ker­ke­lijke uit­vaart houvast en troost bie­den. Als pa­ro­chie­ge­meen­schap nemen we tij­dens de uit­vaart afscheid, samen met u, in het licht van Christus die ons leven zon­der einde heeft beloofd.

Bij het over­lij­den van een dier­ba­re komt er veel op de familie af. Wij willen in deze moei­lijke dagen heel graag pas­to­rale onder­steu­ning geven en u bijstaan. Veel zaken moeten gere­geld wor­den. Er kan bij een over­lij­den direct contact wor­den opgeno­men met het nood­num­mer van de pa­ro­chie:

  • 06 - 10 33 30 69

 

Uitvaart


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose