link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Sacrament van de Eerste Heilige Communie

Sacrament van de Eerste Heilige Communie

Als je als ouder je kind hebt laten dopen, geef je daar­mee aan dat je je kind wilt laten opgroeien in de traditie van de kerk. Je wilt dat je kind een plaats krijgt in de kerk.

Ouders kunnen zich het moment waarop hun kind werd gedoopt, vaak nog goed her­in­ne­ren. De kin­de­ren zelf weten er meestal niets meer van. Toch willen we hen laten weten dat ook zij bij de kerk horen. Dat zij binnen de kerk een zelf­stan­dige plaats innemen. Vandaar dat wij de Eerste H. Communie vieren.

Bete­ke­nis van de Eerste H. Communie

Wij vieren de Eucha­ris­tie als her­in­ne­ring aan Jezus. Bij het Laatste Avondmaal brak Jezus met zijn leer­lin­gen het brood en deelde de beker met wijn en zei tot hen: ‘Doe dit tot mijn ge­dach­te­nis’. Als wij nu de Eucha­ris­tie vieren, wor­den we herinnerd aan wat Jezus heeft gedaan.

Wij ont­van­gen deze communie als gave van God. Communie betekent let­ter­lijk: ge­meen­schap. Door ter communie te gaan, nemen we dus deel aan de ge­meen­schap van Jezus en zijn kerk. Bij de Eerste H. Communie nemen de kin­de­ren voor de eerste keer fees­te­lijk deel aan deze maal­tijd van Jezus Christus.

Aanmel­den

Het lokale se­cre­ta­riaat kan u meer in­for­ma­tie geven over de vie­ring van de Eerste H. Communie en de voor­be­rei­ding daar­van.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose