link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Het sacrament van het Huwelijk

Het sacrament van het Huwelijk

In het sacra­ment van het huwe­lijk krijgen man en vrouw Gods liefde om elkaar te kunnen beminnen en ze beloven elkaar om door hun levenslange liefde en trouw levend beeld te wor­den van Gods liefde. Dat doen ze door hun weder­zijdse gave aan elkaar en door het ont­van­gen van nieuw leven uit Gods hand. Man en vrouw beloven elkaar trouw ten overstaan van een ker­ke­lijke be­die­naar (normaliter een pries­ter) en twee getuigen.

Ker­ke­lijke huwe­lijks­vie­ringen vin­den altijd plaats na het bur­ger­lijk huwe­lijk. 

Voor­be­rei­ding

Een ker­ke­lijk huwe­lijk nemen we serieus. We nemen het stel serieus. Daarom omvat het trouwen in onze Kerk ook een traject van voor­be­rei­ding. Deze voor­be­rei­ding bestaat uit zes bij­een­komsten. Tijdens dit traject leren we elkaar beten kennen maar ook de ach­ter­grond en diepere bete­ke­nis van het ker­ke­lijk huwe­lijk. Verder ver­die­pen we ons in de plech­tig­heid van het huwe­lijk en zullen we samen de inhoud vorm­ge­ven.

In­for­ma­tie

Voor ver­dere in­for­ma­tie kan men contact opnemen met het pa­ro­chie­secre­ta­riaat. 

De contactge­ge­vens van de pa­ro­chie zijn:

Formulier aan­vraag huwe­lijk

Als u zich graag wilt aanmel­den voor een huwe­lijk in onze pa­ro­chie, kunt u onderstaand formulier invullen en naar het pa­ro­chie­secre­ta­riaat sturen. Het se­cre­ta­riaat ver­werkt uw gegevens en laat een lid van het pas­to­raal team contact met u opnemen.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose