link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Het sacrament van het Huwelijk

Het sacrament van het Huwelijk

In het sacra­ment van het huwe­lijk krijgen man en vrouw Gods liefde om elkaar te kunnen beminnen en ze beloven elkaar om door hun levenslange liefde en trouw levend beeld te wor­den van Gods liefde. Dat doen ze door hun weder­zijdse gave aan elkaar en door het ont­van­gen van nieuw leven uit Gods hand. Man en vrouw beloven elkaar trouw ten overstaan van een ker­ke­lijke be­die­naar (normaliter een pries­ter) en twee getuigen.

Ker­ke­lijke huwe­lijks­vie­ringen vin­den altijd plaats na het bur­ger­lijk huwe­lijk. 

Traject van voor­be­rei­ding

Een ker­ke­lijk huwe­lijk nemen we serieus. We nemen het stel serieus. Daarom omvat het trouwen in onze Kerk ook een traject van voor­be­rei­ding. Deze voor­be­rei­ding bestaat uit zes bij­een­komsten. Tijdens dit traject leren we elkaar beten kennen maar ook de ach­ter­grond en diepere bete­ke­nis van het sacra­menteel huwe­lijk. Verder ver­die­pen we ons in de plech­tig­heid van het huwe­lijk en stemmen we de inhoud af.

Voor vragen of aanmel­ding kan men contact opnemen met het pa­ro­chie­secre­ta­riaat. Het se­cre­ta­riaat laat dan een van de leden van het pas­to­raal team contact opnemen.

De contactge­ge­vens van de pa­ro­chie zijn:

Folder

In onze Pa­ro­chie Heilige Fran­cis­cus is een fol­der be­schik­baar met meer in­for­ma­tie over het ker­ke­lijke huwe­lijk en de pro­ce­dure in en om de kerk.

Vie­rin­gen


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose