link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Contact

Contact
Pa­ro­chie Heilige Fran­cis­cus
adres: Kerk­straat 4
5721 GV  Asten
tele­foon: (0493) 69 13 15
e-mail: se­cre­ta­riaat@rkfran­cis­cus.nl
bij spoed: (06) 10 333 069
bij sterf­ge­vallen, uit­vaar­ten
en zie­ken­zal­vingen

Openingstij­den se­cre­ta­riaat

maan­dag: 10.00 - 12.00 uur
dins­dag: niet bereik­baar
woens­dag: 08.30 - 12.30 uur
don­der­dag: 08.30 - 12.30 uur en 19.00 - 20.00 uur
vrij­dag: gesloten

Pas­to­raal team

U kunt een afspraak maken met een van de leden van het pas­to­raal team.

H. Maria Pre­sen­ta­tie­kerk, Asten

Spreekuur op de pastorie te Asten: zie ope­ningstij­den se­cre­ta­riaat.

Openingstij­den kerk:

dag tij­den
Maan­dag t/m vrij­dag: 09.00 - 18.00 uur
Zater­dag: 09.00 - 19.30 uur
Zondag: 10.15 - 18.00 uur
(in de zomer tot 19.00 uur)

Openingstij­den kerkhof, ingang Kerk­straat:

dag tij­den
Maan­dag t/m vrij­dag: 09.00 - 18.00 uur
Zater­dag: 09.00 - 19.30 uur
Zondag: 10.15 - 18.00 uur
(in de zomer tot 19.00 uur)

H. Antonius van Padua­kerk, Heus­den

Spreekuur in de sacristie van de kerk te Heus­den:

dag tij­den
Dins­dag: 10.30 - 11.30 uur

Openingstij­den kerkhof / bota­nische tuin

dag tij­den
dage­lijks: van zonsopgang tot zonson­dergang

Kerk Heilige Naam Jezus, Lierop

De kerk is open van 15 mei tot en met 7 sep­tem­ber op woens­dag- en zater­dag­mid­dag van 13.30 tot 17.00 uur. Op die dagen is er een vrij­wil­li­ger aanwe­zig die mensen verwel­komt en op verzoek ook uitleg kan geven over het gebouw en haar interieur.

De kerk is het hele jaar elke dag geopend om de Maria­ka­pel en de Antonius­ka­pel te bezoeken en een kaarsje op te steken.

O.L.V. Pre­sen­ta­tie­kerk, Ommel

Openingstij­den van de kerk met pro­ces­sie­park

dag tij­den
dage­lijks: 09.00 - 17.00 uur

Openingstij­den kerkhof, ingang Hogeweg

dag tij­den
dage­lijks: 08.30 - 18.00 uur

Kerk­bestuur

De samen­stel­ling van het kerk­bestuur met contactin­for­ma­tie staat op de pagina Bestuur.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose