link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Begraafplaatsen

Grieve not for me, my Children dear - I am not dead, but sleeping here - I was not yours, but Christs alone - He loved me best, and took me home (grafsteen Ierland)
Grieve not for me, my Children dear - I am not dead, but sleeping here - I was not yours, but Christs alone - He loved me best, and took me home (grafsteen Ierland)

De filo­soof Hans Jonas zei dat er drie dingen zijn waardoor de mens zich onder­scheidt van de dieren: het gereed­schap, het beeld en het graf. Door het werktuig onder­werpt de mens de natuur aan zijn kennis en aan zijn wil. Door het beeld - schil­derijen en andere kunst­werken - projec­teert hij zijn ver­beel­ding. Het impli­ceert een gevoel voor schoon­heid en het verlangen om dit te uiten. Maar het grootste verschil tussen mensen en dieren is het graf. Alleen de mens begraaft zijn doden. Alleen de mens kent zijn eigen sterfe­lijk­heid. En wetende dat hij zal sterven, kan alleen de mens vragen waar hij vandaan komt, wat zijn leven betekent en wat erna komt.

Regle­ment begraaf­plaats

De Fran­cis­cus­paro­chie Asten beheert een aantal begraaf­plaatsen in de diverse kernen. Hierbij een over­zicht van begraaf­plaatsen met contactin­for­matie van beheer­ders en bij calami­teiten. Voor alle begraaf­plaatsen in de H. Fran­cis­cus­paro­chie Asten geldt één regle­ment:

Begraaf­plaats Asten

adres: Kerk­straat, Asten
beheer­ders: Marcel van Oosterhout, p.a. Kerk­straat 4, 5721 GV Asten, 06-2832 1987, m.vanoosterhout@lijbrandt.nl
admini­strator: André van Rooij, p.a. Kerk­straat 4, 5721 GV Asten, a.vanrooij@rkfran­cis­cus.nl
bij calami­teiten: Marcel van Oosterhout, 06-2832 1987, m.vanoosterhout@lijbrandt.nl
ope­ningstij­den: dage­lijks van 09.00 tot 18.00 uur
uit­zon­de­ringen:
• zon­dag vanaf 10.15 uur
• zomer­tijd tot 19.00 uur
Begraafplaats AstenBegraafplaats AstenBegraafplaats AstenBegraafplaats Asten

Begraaf­plaats Heus­den

adres: Vorstermans­plein 14, Heus­den (achter de kerk)
beheer­ders: Ger van de Burgt, Bosweg 8, 5725 TE Asten-Heus­den, 0492-692479, ger­vande­burgt@gmail.com
admini­strator: Jos Knapen, Meijelseweg 43, 5725 RG Heus­den, tele­foon 0493-560334, josknapen1@gmail.com
bij calami­teiten: Ger van de Burgt, Bosweg 8, 5725 TE Asten-Heus­den, 0493-692479, ger­vande­burgt@gmail.com
Begraafplaats HeusdenBegraafplaats HeusdenBegraafplaats HeusdenBegraafplaats Heusden

Begraaf­plaats Lierop

adres: Offermans­straat 1, 5715 AM Lierop, 0492-331215, loca­tieraadlierop@gmail.com
beheer­ders: Toon van de Ven, p.a. Offermans­straat 1, 5715 AM Lierop, 06-27530805, toon.vandeven@live.nl
Ton van Schalen, Heesven­straat 4, 5715 AD Lierop, 06-53238965, tonnel­vanschalen@gmail.com
admini­strator: Annette Wilde, Eindje 5a, 5715 PK Lierop, 06-20721552, annettegrafadmin@kpnmail.nl
bij calami­teiten: Toon van de Ven, 06-27530805, toon.vandeven@live.nl
Begraafplaats LieropBegraafplaats LieropBegraafplaats LieropBegraafplaats Lierop

Begraaf­plaats Ommel

adres: Hogeweg, 5724 AJ Ommel
beheer­der: Jan Meijer, Pastoor van Erven­straat 7, 5724 AW Ommel, 0493-843251/06-50845938, meij5262@upcmail.nl
admini­strator: Gerda van Mierlo, Dio­ny­sius­straat 7, 5724 AC Ommel, 0493-691019, info@piet­vanmierlo.com
bij calami­teiten:
Jan Meijer, Pastoor van Erven­straat 7, 5724 AW Ommel, 0493-843251/06-50845938, meij5262@upcmail.nl

Begraafplaats OmmelBegraafplaats OmmelBegraafplaats OmmelBegraafplaats Ommel

Begraaf­plaats Dellerhof Someren-Dorp

Het is bij ge­meen­telijke bepaling niet meer toe­ge­staan om te begraven op het kerkhof aan de Van Lieshout­straat. Alleen bij­zet­tingen zijn toe­ge­staan.
adres: Loove­baan 35, 5712 JV Someren
beheer­der: Rini van Bussel, 06-86 68 70 66, begraaf­plaats­be­heer­der.someren.dorp@ziggo.nl
admini­strator: Wim Kuijpers, 0493-495911, wimkuijpers01@kpnmail.nl
bij calami­teiten: Rini van Bussel, 06-86 68 70 66, rini.van.bussel@gmail.com
Begraafplaats Dellerhof SomerenBegraafplaats Dellerhof SomerenBegraafplaats Dellerhof SomerenBegraafplaats Dellerhof Someren

Begraaf­plaats Someren-Dorp

adres: Kommer­straat 6, 5712 XV Someren
beheer­der: Rini van Bussel, 06-86 68 70 66, rini.van.bussel@gmail.com
admini­strator: Wim Kuijpers, 0493-495911, wimkuijpers01@kpnmail.nl
bij calami­teiten: Rini van Bussel, 06-86 68 70 66, rini.van.bussel@gmail.com
Begraafplaats SomerenBegraafplaats SomerenBegraafplaats SomerenBegraafplaats Someren

Begraaf­plaats Someren-Eind

adres: Lambertus­straat tussen huisnr. 5 en 9, 5712 CS Someren-Eind
beheer­der: P. van Houts, Haspel­straat 21, 5712 EE Someren-Eind, 0493-493100, vanhoutsnelly@ziggo.nl
admini­strator: Nelly van Houts, Haspel­straat 21, 5712 EE Someren-Eind, 06-17482545, vanhoutsnelly@ziggo.nl
bij calami­teiten: Piet van Houts, Haspel­straat 21, 5712 EE Someren-Eind, 0493-493100, vanhoutsnelly@ziggo.nl
Begraafplaats Someren-EindBegraafplaats Someren-EindBegraafplaats Someren-EindBegraafplaats Someren-Eind

Begraaf­plaats Someren-Heide

adres: Herders­veld 2, 5712 VD Someren-Heide
beheer­ders: Emiel Toon­ders, Brinkweg 15, 5712 GB Someren-Heide, 06-12929528, emiel.toon­ders@gmail.com
admini­strator: Wilma v.d. Boomen, Michelslaan 17, 5712 PL Someren-Heide, 06-23515112, wilma@vdboomenvleeskuikens.nl
bij calami­teiten: Emiel Toon­ders, 06-12929528, emiel.toon­ders@gmail.com
Begraafplaats Someren-HeideBegraafplaats Someren-HeideBegraafplaats Someren-HeideBegraafplaats Someren-Heide
Begraafplaats Someren-HeideBegraafplaats Someren-HeideBegraafplaats Someren-HeideBegraafplaats Someren-Heide

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose