link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Alphacursus

In de Fran­cis­cus­paro­chie wordt regel­ma­tig een Alpha­cur­sus gegeven. Eten, ont­moe­ten, praten, lachen, leren en luis­te­ren. De Alpha-cursus geeft hel­dere en aan­spre­kende uitleg over Jezus en het chris­te­lijk geloof.

Een Alphacursus start altijd met een in­for­ma­tie-avond om ver­der kennis te maken met de inhoud, het ma­te­ri­aal, de lei­ding, en de manier van aanpak. We komen aan­slui­tend weke­lijks op woens­dag­avond bij elkaar.

De volgende Alpha­cur­sus start op dins­dag 26 sep­tem­ber 2023.

Meer in­for­ma­tie en aanmel­den

Heb je vragen, in­te­res­se of wil je meedoen? Neem contact op met Irene & Peter Swinkels:

 

Alphacursus


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose