link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Adressen

Adressen

Pa­ro­chie Heilige Fran­cis­cus

adres: Kerk­straat 4, 5721 GV  Asten
tele­foon: (0493) 69 13 15
e-mail: se­cre­ta­riaat@rkfran­cis­cus.nl

Asten

H. Maria Pre­sen­ta­tie­kerk
adres: Wilhelmina­straat 1-3, 5721 KG  Asten
tele­foon: 0493 - 69 13 15
geopend: dage­lijks van 09.00 tot 18.00 uur
uit­zon­de­ringen:
• zon­dag vanaf 10.15 uur
• dins­dag / don­der­dag tot 19.45 uur ivm vie­ring 19.00 uur
• zomer­tijd open tot 19.00 uur

Heus­den

H. Antonius van Padua­kerk
adres: Vorstermans­plein 14, 5725 AM  Heus­den
tele­foon: 0493 - 699 769
geopend: dage­lijks van 09.00 tot 17.00 uur

Lierop

Kerk Heilige Naam Jezus
adres: Offermans­straat 1, 5715 AM  Lierop
e-mail: loca­tieraadlierop@gmail.com
geopend: Van half mei t/m half sep­tem­ber is de kerk geopend op woens­dag- en zater­dag­mid­dag van 13.30 tot 17.00 uur
Er zijn dan suppoosten aanwe­zig
De Maria­ka­pel en de Antonius­ka­pel zijn dage­lijks geopend

Ommel

Onze Lieve Vrouw Pre­sen­ta­tie­kerk
adres: Marialaan 16, 5724 AB  Ommel
tele­foon: 0493 - 69 14 15
geopend: dage­lijks van 09.00 tot 17.00 uur

Someren-Dorp

Lambertus
adres: Kerk­straat 16, 5711 GV  Someren-Dorp
tele­foon: 0493 - 49 12 15
geopend: Alleen tij­dens vie­rin­gen

Someren-Eind

O.L.V. Ten­hemel­op­ne­ming
adres: Nieuwen­dijk 37, 5712 EJ  Someren-Eind
tele­foon: 0493 - 49 12 15
St. Lambertus­ka­pel Sluis XIII
adres: Land­bouw­straat 5, 5712 SM Someren-Eind (Sluis XIII)
tele­foon: 0495 - 66 33 63

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose