link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nieuwe website

vrijdag, 3 juni 2016

Deze website wil een wegwijzer zijn voor alles wat er leeft in onze parochie. Het is tevens een uitnodiging om met velen samen onze parochie uit te bouwen tot een hartelijke gemeenschap waar iedereen zich thuis voelt.

Aan het begin van een kerkgemeenschap staat niet een gebouw, maar een persoon. Want degene die ons telkens weer samenbrengt, bemoedigt en inspireert, dat is Jezus. Zijn woorden bemoedigen ons nog steeds, wanneer de Bijbel wordt gelezen. Zijn aanwezigheid vieren wij, wanneer het Brood gebroken wordt in zijn Naam. Zijn liefde delen wij, wanneer zorg wordt besteed aan kwetsbare mensen. Zijn levensverhaal koesteren wij, wanneer we te midden van gebrokenheid en dood uitzien naar heelheid en leven.

Als parochie proberen wij Zijn verhaal te vertellen, met woorden en daden. Omdat wij een gemeenschap van mensen zijn, lukt ons dat de ene keer beter dan de andere. Maar we geloven dat Jezus ons niet in de steek laat, wanneer wij een steekje laten vallen.

Als parochie willen wij niet belerend zijn. Een pastor en de vaste kerkgangers hebben niet de waarheid in pacht... We zijn reisgenoten, gelovige zoekers die met anderen de pelgrimstocht door het leven gaan.

Vaak worden wij daarbij verrast door het frisse geloof van jongeren; door de trouw van ouderen; door de oprechtheid van kinderen. Het verhaal van Jezus heeft ons allen iets te zeggen, daarom bieden we graag ruimte aan jong en oud, aan man en vrouw, aan Nederlander en vreemdeling.

Als geloofsgemeenschap laten wij ons de weg wijzen door Jezus, die leidt naar ons medemens, maar ook naar God. Jezus leert ons God kennen als de Vader bij wie je altijd thuis kunt komen.

De grootste feesten van de kerk maken dat duidelijk. Tijdens het kerstfeest zien we God die zo klein wordt dat Hij in twee mensenhanden past. Hij komt tot ons als een kind in een stal, in een uithoek van deze wereld.

Zo zal God zijn ware Gezicht tonen in Jezus, die kwam om zijn brood te delen, om zieken te helen, om uitgestotenen van harte lief te hebben. In Jezus deelt God onze vreugde en hoop, maar ook onze pijn en angst. Het kruis laat ons een gemartelde God zien, die onze donkerste uren heeft ervaren. Met Pasen vieren wij dan het allergrootste feest van de kerk: Jezus leeft. Hij gaat ons voor door de donkerte naar het licht, door de dood naar het nieuwe leven. Dat geweldige nieuws mogen wij ontvangen en verder geven aan ieder die het maar wil horen.

Daarom is Jezus voor ons geen persoon uit een ver verleden, maar een reisgenoot die naast ons loopt over de levensweg.

Als Kerk proberen we mensen inspirerend nabij te zijn in hun zoektocht. Geloof, vertrouwen, eerlijkheid, respect voor het leven, liefdevolle aandacht voor de medemens, vooral voor de armste, streven naar vrede, eerbied voor God en zijn schepping: het zijn levenskwaliteiten die gelovigen zich eigen kunnen maken en kunnen uitdragen. Maar daarvoor moeten die waarden wel levend gehouden worden, en dat gaat niet vanzelf.

Wij hopen van harte dat wij in onze parochie erin slagen om het geloof levend te houden: samen met het pastorale team, het kerkbestuur, de locatieraden, de vrijwilligers en allen die onze parochie door gebed, offer, meeleven, bijdrage en inzet een warm hart toedragen.

Mogen wij ook voor 'buitenstaanders' een inspirerend voorbeeld zijn: opdat meer mensen de weg naar Christus en zijn Kerk vinden of terugvinden!

Vrede en alle goeds!

Pastoraal team, kerkbestuur en locatieraden Franciscusparochie

overzicht van bijdragen:
maandag, 31 juli 2017Ik vind jou lief
woensdag, 28 juni 2017Maria van Fatima
zaterdag, 10 juni 2017Ter communie gaan - een levenshouding
donderdag, 18 mei 2017Botlood
zondag, 30 april 2017Santa Madonna
vrijdag, 21 april 2017Voor het eerst
maandag, 17 april 2017Je bent kostbaar in Gods ogen
donderdag, 13 april 2017Pasen
donderdag, 6 april 2017Triduüm
maandag, 3 april 2017Gekleurd
zaterdag, 25 maart 2017Maria Boodschap
zaterdag, 4 maart 2017Vasten
dinsdag, 21 februari 2017Van jullie herder...
zaterdag, 4 februari 2017Roddelen
woensdag, 18 januari 2017Ziekenhuis
vrijdag, 6 januari 2017Collecte...
donderdag, 22 december 2016De plastic herder
donderdag, 1 december 2016Eén jaar pastoor in Asten
zaterdag, 12 november 2016Intocht Sinterklaas
woensdag, 2 november 2016Allerzielen
vrijdag, 21 oktober 2016Herfstbladeren
dinsdag, 20 september 2016Strooigoed in september
maandag, 22 augustus 2016Uit de krant
zondag, 10 juli 2016Vakantietijd
donderdag, 30 juni 2016Wat een drama en een ellende
vrijdag, 3 juni 2016Nieuwe website
zondag, 15 mei 2016In de leer bij ‘het witte goud’
dinsdag, 15 maart 2016100 dagen in de Franciscusparochie
vrijdag, 15 januari 2016Doe zoals Hij deed
dinsdag, 15 december 2015Vrede op aardeParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose