link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Maria Boodschap

zaterdag, 25 maart 2017
Maria Boodschap

De Kerk viert het Hoogfeest van Maria Boodschap De Kerk viert vandaag – 25 maart - het feest van Maria Boodschap of zoals de officiële naam luidt: ‘Aankondiging van de Heer’. We herdenken vandaag dat de engel Gabriël bij de jonge Maria in Nazareth verscheen en haar vertelde dat ze zwanger zou worden van Gods Zoon.

Het feest van Maria Boodschap wordt gevierd op 25 maart, exact negen maanden vóór 25 december: de geboorte van de Heer. Formeel is vandaag ook geen vastendag. Net als op zondagen wordt de vasten vandaag voor één dag onderbroken.

Lucas-Evangelie

Het verhaal van de aankondiging of ‘annunciatie’ is te lezen in het Evangelie volgens Lucas (hoofdstuk 1, vanaf vers 26). Daar wordt beschreven hoe de engel naar Maria gezonden werd en de beroemde woorden sprak: “Verheug u, begenadigde, de Heer is met u, gij zijt de gezegende onder de vrouwen.” Hier zijn later de eerste woorden van het beroemdste Mariagebed – het Weesgegroet – van afgeleid.

Het Evangelie vertelt verder hoe de engel aan Maria vertelt dat ze een zoon zal krijgen, die ze de naam Jezus moet geven. Als Maria zich verwonderd afvraagt hoe dat kan, omdat ze nog geen man heeft, zegt de engel: “De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen.” Het verhaal sluit af met het antwoord van Maria: “Mij geschiede naar uw woord.” Hoewel Maria schrok van de vraag van de engel, liep ze niet voor haar verantwoordelijkheid weg en zei ze “ja” tegen de vraag die God haar stelde.

Christusfeest

Lange tijd is Maria Boodschap als een uitgesproken Mariafeest gezien, maar het Tweede Vaticaans Concilie – een bisschoppenvergadering die in de jaren zestig van de 20e eeuw werd gehouden – bepaalde dat 25 maart op de eerste plaats is Christusfeest is, het gaat namelijk om de aankondiging van zijn geboorte.

Maria Boodschap wordt vaak verwisseld met het feest van Maria Onbevlekt Ontvangen (8 december). Op zich is de vergissing begrijpelijk, omdat beide feesten nadrukkelijk met elkaar te maken hebben. Maria kon namelijk de moeder van Jezus worden, omdat zij zelf zonder erfzonden (onbevlekt) geboren was.

overzicht van bijdragen:
maandag, 31 juli 2017Ik vind jou lief
woensdag, 28 juni 2017Maria van Fatima
zaterdag, 10 juni 2017Ter communie gaan - een levenshouding
donderdag, 18 mei 2017Botlood
zondag, 30 april 2017Santa Madonna
vrijdag, 21 april 2017Voor het eerst
maandag, 17 april 2017Je bent kostbaar in Gods ogen
donderdag, 13 april 2017Pasen
donderdag, 6 april 2017Triduüm
maandag, 3 april 2017Gekleurd
zaterdag, 25 maart 2017Maria Boodschap
zaterdag, 4 maart 2017Vasten
dinsdag, 21 februari 2017Van jullie herder...
zaterdag, 4 februari 2017Roddelen
woensdag, 18 januari 2017Ziekenhuis
vrijdag, 6 januari 2017Collecte...
donderdag, 22 december 2016De plastic herder
donderdag, 1 december 2016Eén jaar pastoor in Asten
zaterdag, 12 november 2016Intocht Sinterklaas
woensdag, 2 november 2016Allerzielen
vrijdag, 21 oktober 2016Herfstbladeren
dinsdag, 20 september 2016Strooigoed in september
maandag, 22 augustus 2016Uit de krant
zondag, 10 juli 2016Vakantietijd
donderdag, 30 juni 2016Wat een drama en een ellende
vrijdag, 3 juni 2016Nieuwe website
zondag, 15 mei 2016In de leer bij ‘het witte goud’
dinsdag, 15 maart 2016100 dagen in de Franciscusparochie
vrijdag, 15 januari 2016Doe zoals Hij deed
dinsdag, 15 december 2015Vrede op aardeParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose