link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Wilhelminastraat afgesloten maandag 17 t/m vrijdag 21 juli

Herstelwerkzaamheden dak H. Maria Presentatiekerk

gepubliceerd: maandag, 10 juli 2017
foto: Google Maps
Volledige afsluiting van maandag 17 t/m vrijdag 21 juli
Volledige afsluiting van maandag 17 t/m vrijdag 21 juli

Van maan­dag 17 t/m vrij­dag 21 juli 2017 vin­den er werk­zaam­he­den plaats aan het dak van de Heilige Maria Pre­sen­ta­tie­kerk aan de Wilhelmina­straat. Tijdens de hevige hagelstorm van vorig jaar, is het dak bescha­digd geraakt waardoor herstel­werk­zaam­he­den nood­za­ke­lijk zijn.

Van­wege het werken op grote hoogte wordt er gebruik­gemaakt van een grote kraan. Deze kraan wordt opge­steld in de Wilhelmina­straat ter hoogte van huis­num­mer 10. Van­wege de vei­lig­heid voor de werkers én de weg­ge­bruikers, moet de Wilhelmina­straat ter hoogte van nummer 10 volle­dig wor­den afgesloten van maan­dag 17 t/m vrij­dag 21 juli. Dit heeft invloed op de bereik­baar­heid voor het door­gaande ver­keer en het open­baar ver­voer.

Omlei­dings­rou­te

Er wordt een omlei­dings­rou­te inge­steld via de Heesakkerweg en de Wolfs­berg. Met de open­baar ver­voer dienst zijn afspraken gemaakt over de tij­de­lijke omlei­ding. De halte bij het Missiehuis op de Wilhelmina­straat en de halte op de Kerk­straat komen tij­de­lijk te vervallen. De bus rijdt gedurende de werk­zaam­he­den via de Heesakkerweg en de Wolfs­berg. Op de Wolfs­berg wordt een tij­de­lijke nood­hal­te inge­steld ter hoogte van de halte voor de buurtbus.

Fietsen parkeren op par­keer­ter­rein Wolfs­berg

In het verle­den is de halte op de Wolfs­berg eer­der aangewezen als nood­hal­te tij­dens werk­zaam­he­den. Toen ontston­den er problemen met het stallen van de fietsen op het trottoir. Voet­gan­gers moesten van­wege de gepar­keerde fietsen over de rij­baan lopen. Vandaar dat OV-gebruikers ver­zocht wor­den om de fiets op het nabij­ge­le­gen par­keer­ter­reintje op de Wolfs­berg te parkeren en niet op het trottoir nabij de nood­hal­te.

Vragen

Voor vragen over de werk­zaam­he­den of de omlei­dings­rou­te kunt u contact opnemen met de ge­meen­te Asten onder vermel­ding ‘werk­zaam­he­den Heilige Maria Pre­sen­ta­tie­kerk’.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose