link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Regionale Ziekenmiddag Ommel

gepubliceerd: vrijdag, 23 juni 2017

Op dins­dag 12 sep­tem­ber 2017 de tweede dins­dag in sep­tem­ber, or­ga­ni­se­ren wij voor de 31e keer de zieken­vie­ring in Ommel. Het thema voor dit jaar is: Maria, troost ons met uw vrede.

We hopen dat we ook dit jaar weer met elkaar een fijne mid­dag mogen beleven en dat ie­der­een zich ge­sterkt mag voelen. Kape­laan van Overbeek zal de vie­ring voor­gaan en het kerk­koor St. Cecilia zorgt voor de muzikale opluiste­ring.

De kerk is open om 13.00 uur en de vie­ring begint om 14.00 uur met een Heilige mis. Na de pauze, waarin koffie en thee wor­den geser­veerd, vindt het Plech­tig Lof met zieken­ze­gening plaats. Om ongeveer 16.00 uur zullen wij weer afscheid van elkaar nemen.

U bent van harte welkom, ook wanneer u hier­voor nog niet bent bena­derd. Indien u echter met een grote groep wilt komen, gelieve dit vooraf even op te geven.

Pro­gram­ma

14.00 uur Heilige Mis
Tijdens de Heilige Mis zal de Regionale Ziekenkaars wor­den gezegend. Deze kaars wordt gedurende het jaar op verzoek ontstoken. Hier­voor kunt u contact opnemen met kape­laan van Overbeek, tel. 0493-691415.
14.50 uur Koffie met speculaas
15.30 uur Plech­tig Lof
16.00 uur Einde van de mid­dag

U bent van harte welkom!

Met vrien­de­lijke groet,

Pieternel van Horssen, voor­zit­ter werk­groep “Regionale zieken­mid­dag” en kape­laan Harold van Overbeek

inlich­tingen


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose