link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vocaal op de pedaal

Gemengd koor Puur Sangh bestaat dit jaar 50 jaar

gepubliceerd: woensdag, 25 mei 2016

Dit jaar bestaat gemengd koor Puur Sangh maar liefst 50 jaar. Dit heuge­lijke feit zal op diverse manieren wor­den gevierd. Het hele gezin stapt op de fiets met Vocaal op de pedaal!

Eén van de jubileum­eve­ne­menten ter ere van het 50-jarig bestaan van Puur Sangh is Vocaal op de pedaal dat op zon­dag 26 juni 2016 zal plaats­vin­den. Een feestje voor en met ie­der­een die van muziek houdt. Op 5 bij­zon­dere plaatsen tre­den tussen 13.00 en 16.15 uur tien koren op. U fietst van locatie naar locatie en kunt per locatie twee koren be­luis­te­ren. Na afloop fietst u naar de Markt in Asten, alwaar om 17.00 uur de slotmani­fes­ta­tie wordt gehou­den.

Op alle locaties is een drankje verkrijg­baar. Ook zijn op diverse locaties kleine snacks verkrijg­baar. Met uw con­sump­tie steunt u deze vereni­gingen/locaties. Voor kin­de­ren wor­den er ac­ti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd op de locaties waar de optre­dens plaats­vin­den. Weer of geen weer: alle optre­dens gaan altijd (overdekt) door.

Meer in­for­ma­tie


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose