link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Lezing - Islam, bedreiging of uitdaging?

Maandag 27 maart - 19.30 uur - Ommel

gepubliceerd: dinsdag, 14 maart 2017

Chris­te­nen wor­den vooral in Islami­tische lan­den ver­volgd. Maar wat zegt de Islam zélf over omgang met Chris­te­nen? En hoe moeten we ver­der gaan? Kerk in Nood steunt de dialoog tussen Chris­te­nen en Moslimsin diverse lan­den en kent de uit­dagingen... of is er sprake van echte drei­ging? Een aanra­der voor wie wil weten hoe het echt zit...

Op uit­no­di­ging van de Sint Fran­cis­cus­paro­chie te Ommel ver­zorgt Kerk in Nood een lezing over het thema: ‘Islam: bedrei­ging of uit­daging?’ Het betreft een kri­tische, in­spi­re­rende en ge­nu­an­ceerde lezing waarin wordt inge­gaan op de erva­ringen van de Katho­lie­ke Kerk met bedrei­ging en met dialoog in Islami­tische lan­den.

Datum: Maan­dag 27 maart 2017
Aanvang: 19.30 uur

Kerk van Ommel
Marialaan 16, Ommel

De lezing wordt ver­zorgd door Kerk in Nood.
www.kerkin­nood.nl


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose