link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Op weg naar een dementievriendelijk Lierop

Gespreksavond - donderdag 16 maart - 19.30 uur

gepubliceerd: zondag, 5 maart 2017
Op weg naar een dementievriendelijk Lierop

De werk­groep Dementie­vrien­de­lijk Lierop, waar ook de KBO deel van uitmaakt, houdt op don­der­dag 16 maart een bij­een­komst in het kader van ‘Op weg naar een dementie­vrien­de­lijk Lierop’. Het thema van de avond is ‘En zo is het be­gon­nen’.

In de toe­komst zullen we steeds vaker te maken krijgen met mensen met (beginnende) dementie. Vaak weten we niet precies hoe hierop te rea­geren. Wat zijn de eerste signalen, hoe onderkennen we deze en hoe gaan we ermee om?

Op deze in­for­ma­tie­avond wordt de opname ver­toond van het toneel­stuk ‘Zoeken’, dat in Laarbeek opge­voerd werd. In dit toneel­stuk raakt de hoofd­persoon steeds ver­der de weg kwijt en zien we hoe de omge­ving hiermee worstelt.

Daarna gaan de aanwe­zigen naar aan­lei­ding van dit toneel­stuk met elkaar in gesprek. Truus van Otter­dijk van Steun­punt Mantel­zorg (Onis) en Sanne Stultjens, casemana­ger dementie van Savant zijn de gespreks­lei­ders. Door er met elkaar over te praten, probeert men de onwetend­heid weg te nemen en te bevor­de­ren dat mensen zo lang moge­lijk kunnen blijven wonen in Lierop.

De bij­een­komst is van 19.30 tot 21.30 uur in ge­meen­schapshuis De Vurherd, Offermans­straat 10 in Lierop.

 


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose