link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Asten - Klokkendorp

Luiden de klokken nou alweer?

gepubliceerd: maandag, 20 februari 2017
foto: Wim Koopman
Asten - Klokkendorp

We zijn in ons dorp trots op alles wat met klokken te maken heeft! En wereldwijd zijn we bekend door de koninklijke gieterij Eijsbouts en ons klokken­museum! We laten dus regelmatig van ons horen. Ook onze kerktoren.

  • Iedere dag om 7, 12 en 18 uur luidt de kleinste van onze 5 luidklokken. Sommigen weten nog dat het luidt om het Angelusgebed te bidden. Dit oeroude volksgebed bestaat uit een aantal Schriftteksten over de aankondiging van Jezus en de geboorte en een aantal weesgegroetjes. Het is van oorsprong een vredesgebed en het dateert uit de vijftiende eeuw. Het christelijke Europa werd toen door het gevaar van een Turkse invasie bedreigd. In 1456 vroeg de Paus het Angelusgebed te bidden om het gevaar af te wenden. De eeuwen door hebben de Pausen opgeroepen om het Angelus te bidden en men verwijst dan elke keer naar het vertrouwen dat men mag hebben dat de goddelijke hulp met ons zal zijn als we dit gebed bidden.
  • In Asten is het een traditie om een half uur vóór aanvang van de viering te luiden en 5 minuten vóór aanvang luidt dan het klên klukske (angelusklokje) dat we ons moeten haasten, want de Mis gaat bijna beginnen...
  • Daar is sinds mijn aantreden ook het kwartier vóór aanvang aan toe­gevoegd. Het half uur van te voren luiden komt uit de tijd dat de mensen nog op het land werkten opdat ze wisten dat er een Mis zou gaan beginnen. Tegenwoordig is dat niet meer relevant...
  • We hebben vier grote luidklokken en die luiden op feestdagen. Op andere dagen luiden we met 3 klokken.
  • We kondigen om 8.00 uur een overlijden aan. Voor een man met de zware klok en voor een vrouw met een lichte klok en voor een kind de kleinste (en lichtste) klok.
  • Op vrijdag om 15 uur luiden we de zwaarste klok ter herinnering aan de kruisdood van Jezus.
  • Ook wordt er geluid als er een kindje is gedoopt of omdat de pastoor baldadig is en zin heeft om de klokken te luiden...

Hebben klokken een Bijbelse grond? In de Bijbel vinden we geen klokken maar er is wel een vergelijkbaar iets. In het tiende hoofdstuk van het boek Numeri, vers 1, geeft God aan Mozes de opdracht dingen te maken om het volk samen te roepen: “Maak twee trompetten van gedreven zilver. Zij zullen dienen voor het bijeenroepen van de gemeen­schap en voor het opbreken van de legerkampen.” In datzelfde hoofdstuk vers 10 lezen we ook: “Op de dagen van vreugde, op de feesten en bij nieuwe maan moet u bij de brandoffers en slachtoffers op de trompetten blazen. Zij zullen de aandacht van God op u vestigen. Ik ben de Heer, uw God.”

Bij de klokken mogen wij ook denken de eerste bladzijden van de Schrift, aan het boek Genesis waar God spreekt. In het tweede zegeningsgebed van een klok wordt er verwezen naar de Stem van God, “toen het eerste licht van de wereld scheen klonk uw stem in de oren van de mens om hem uit te nodigen tot deelname aan uw goddelijk leven, hem het onuitsprekelijke te leren en hem te onderrichten over al wat heilzaam is”. De klokken mogen ons ook laten denken aan Psalm 29 waarin we horen over de Stem van de Heer.

In het luiden mogen we ook de vraag beluisteren of we deze dag al aan God hebben gedacht. Onze God die dicht bij ons mensen is, tot Wie wij mogen spreken en Die ons bidden hoort.

Pastoor Pieter Scheepers
(uit het parochieblad van februari 2017)

Waarom wachten tot ze weer luiden?

Op YouTube vonden we onderstaand filmpje.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose